Sökning: "andra världskriget kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden andra världskriget kommunikation.

 1. 1. Vad hände med den riskreducerande åtgärden? - En studie av hur riskreducerande åtgärder förändras genom den svenska plan- och byggprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Robin Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Risk reducing measures; risk management; implementation; land-use planning; zoning plan; planning- and construction process; communication; fragmentation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Buildings are sometimes raised in the vicinity of risk objects such as hazardous industries and routes used for transportation of hazardous goods. To compensate for the increased risk level risk reducing measures can be implemented. LÄS MER

 2. 2. Känslor i krigets närhet : En känslohistorisk tolkning av Astrid Lindgrens dagböcker från andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Järpehult; [2022]
  Nyckelord :micro history; history of emotion; Astrid Lindgren; emotion; emotive; war diaries; World War II; ordinary life; emotional navigation; emotional strategies; 1939-1945; mikrohistoria; känslohistoria; Astrid Lindgren; emotion; emotiv; krigsdagböcker; andra världskriget; vardagsliv; emotionell navigation; emotionella strategier; 1939-1945;

  Sammanfattning : When war broke out in Europe in 1939 a mother of two, the thirty-three-year-old Astrid Lindgren, begun keeping a journal. In this diary she wrote about the events of the war, the decisions of the government of Sweden and her own personal life in Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Coronapandemins påverkan på Volvo Cars inköpsavdelning på huvudkontoret i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yasin Erdogdu; Bljodin Ismaili; [2021-06-30]
  Nyckelord :Coronapandemin; covid-19; krishantering; kommunikation; strategiskt inköp; inköpsavdelning; Volvo Cars;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur en inköpsavdelning på ett globalt företag som Volvo Cars blivit påverkade av coronapandemin och hur de har hanterat krisen. Coronapandemin som anses vara den allvarligaste krisen som den globala befolkningen genomskådat sedan andra världskriget, har skapat enorma problem för företag. LÄS MER

 4. 4. Skildringar av andra världskriget i olika medier : Boktjuven av Markus Zusak och artiklar ur DN

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Vestman; [2021]
  Nyckelord :Andra världskriget; skönlitterära texter; språkhandlingar; kommunikation; nyhetsrapportering; textanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur andra världskriget kommuniceras i utdrag från Markus Zusaks roman Boktjuven och artiklar från DN. Analysen ämnar till att undersöka hur skillnader i text uppvisas gällande samma händelser, separerade i två olika medier från olika tidsperioder. LÄS MER

 5. 5. ”They shall not grow old” : En semiotisk analys av tekniska restaureringar av gammalt krigsmaterial

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Julia Normark; [2021]
  Nyckelord :Restaureringar; tekniska förutsättningar; denotation; konnotation; representation;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt vilka tekniska tecken Peter Jackson har använt sig av för att restaurera gamla originalklipp från första världskriget för att skapa sin dokumentärfilm They Shall Not Grow Old, och vad dessa denotativa tecken ger för konnotationer hos publiken. En kvalitativ semiotisk analys har använts som metod för att svara på problemställningen ”Hur kan tekniska restaureringar av ett filmmaterial tolkas som visuella tecken i filmen They shall not grow old, och vilka möjliga betydelser kan dessa tecken ha”? Som avgränsning har arbetet enbart tittat på de tekniska restaureringarna som Jackson har gjort och ignorerat andra aspekter som narrativ, vad som visas och vad det är som sägs. LÄS MER