Sökning: "andrafiering"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet andrafiering.

 1. 1. ”Missing white woman syndrome” i nyhetsrapporteringen av två försvunna kvinnor : En kvalitativ textanalys av två fall av försvunna kvinnor i Dagens Nyheter och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Nathalie de Alencar; [2023]
  Nyckelord :”missing white woman syndrome”; nyhetsmedia; andrafiering; idealt offer; nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och jämför hur rapporteringen i två svenska nyhetsmedier, Dagens Nyheter och Expressen, skiljer sig mellan två fall av försvunna kvinnor som är av olika nationalitet men båda boende i Sverige. Studien har en kvalitativ ansats och har utförts genom kvalitativa textanalyser med massmedieretorisk textanalys som bakgrund. LÄS MER

 2. 2. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER

 3. 3. Utbildning och eurocentrism: Hur den tar sig uttryck och hur en arbetar emot den

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Oscar Johansson; Johanna Voigt; [2023]
  Nyckelord :Andrafiering; Eurocentrism; Interkultur; Metanarrativ; Mångkultur;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan från 2011 står det att undervisningen ska bidra till att elevers identitet kan relateras till det globala samt att skolan ska utgå från ett internationellt perspektiv. Däremot menar en rad forskare att historieundervisningen tenderar att vara eurocentrisk. LÄS MER

 4. 4. Mediebilden av ukrainska flyktingar jämfört med syriska : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av SVT Nyheter och Dagens Nyheters rapportering av flyktingar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rakel Clinton; Julia Gillan; [2023]
  Nyckelord :Flyktingar; andrafiering; solidaritet; empati; global utblick och kosmopolitisk utblick;

  Sammanfattning : Sedan ukrainakrigets utbrott har det blossat upp diskussion kring huruvida det görs skillnad på flyktingar och flyktingar. Medan många av de ukrainska flyktingarna välkomnades med öppna armar och empati bemöttes flyktingar under 2015 ofta med motstånd och resistens. LÄS MER

 5. 5. En granskning av hur islam framställs i undervisningsfilmer som berör revolutionen i Iran 1979 : En religionsvetenskaplig analys

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Danial Ghasempour; [2023]
  Nyckelord :Islam; framställningen av islam; andrafiering; revolutionen i Iran 1979; undervisningsfilmer; pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att kartlägga framställningen av shia-islam i fyra undervisningsfilmer som berör revolutionen i Iran år 1979. Undersökningen utgår från ett postkolonialt perspektiv med Edward Saids orientalism som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER