Sökning: "andragogik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet andragogik.

 1. 1. Individen i fokus En studie om att synliggöra individanpassningsstrategier inom kommunala vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pirjo Thorson; [2021-10-08]
  Nyckelord :andragogik; differentierad undervisning; onlineundervisning; praktikarkitekturer; praktisk filosofi; ariationsteoretisk undervisning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att synliggöra lärares individanpassningsstrategier och att utröna möjligheter och svårigheter för individanpassning i vuxenutbildningens teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Studien ingår i skolans utvecklingsarbete med målet att införa ett kollegialt utbyte av strategier för individanpassning genom lektionsbesök och reflekterande samtal. LÄS MER

 2. 2. Automation and Autonomy : Developing and Evaluating Open Learning Material on IR Cameras in Automation Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Victor Ahlberg; Julia Frid; [2019]
  Nyckelord :Thermal imaging; infrared cameras; automation; adult learning; andragogy; self-directed learning; transformative learning; feedback; open learning material; Termografi; infraröda kameror; automation; vuxenlärande; andragogik; självstyrt lärande; transformativt lärande; feedback; öppet läromedel;

  Sammanfattning : This master thesis project was based on the development and evaluation of an open learning material in thermal imaging for automation applications. The outsourcer – FLIR Systems – wanted a three-day course covering all necessary topics for infrared cameras in automation applications. LÄS MER

 3. 3. Att förstå särskild utbildning för vuxna Hur skolformens komplexitet i en kommun kan tolkas genom Bergs frirumsmodell

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ola Westmar; [2016-02-22]
  Nyckelord :Särskild utbildning för vuxna; särvux; lärvux; frirum; styrning; ledning; andragogik; tillgänglighet; kunskapsutveckling; identitet; delaktighet;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka en kommuns sätt att organisera och utveckla skol- formen särskild utbildning för vuxna. Ett ytterligare syfte är att beskriva vad detta betyder för målgruppen vuxna med intellektuell funktionsnedsättnings tillgänglighet, kunskapsutveck¬ling, identitet och delaktighet i samhället. LÄS MER

 4. 4. Den seniora studenten : Seniora 50+ studenters behov och krav på anpassad pedagogik

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Christina Overå; [2016]
  Nyckelord :Andragogy; Lifelong learning; Older adults; Syllabus; Validation; Andragogik; Kursplan; Livslångt lärande; Validering; Äldre studenter;

  Sammanfattning : För att möta en framtid där medelåldern bland Europas befolkning blir allt högre har Europeiska unionen riktat fokus på frågan om hur förvärvsfrekvensen i de högre åldersgrupperna kan höjas. Genom att anta en policy avseende det livslånga lärandet uppmanar EU sina medlemsländer att skapa nya förutsättningar för att förverkliga detta mål. LÄS MER

 5. 5. Att främja ett ackomodativt lärande utifrån ettandragogiskt perspektiv : I en offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Cecilia Hell; Klara Roos; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En upplevelse av att det finns begränsade kunskaper kring vuxna individers väg att lära utgörgrunden för denna undersökning. Utbildningar idag kommer ofta i form av föreläsningarvilket framför allt resulterar i ett assimilativt lärande, det vill säga ett ytligt lärande därindividen saknar förståelse för kunskapen. LÄS MER