Sökning: "andraspråksinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet andraspråksinlärning.

 1. 1. Ordinlärning med 15 verb i fokus. Effekten av att skapa egen ordbok på ordinlärning hos vuxna inlärare av svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vesna Bušić; [2018-02-13]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; ordinlärningsstrategier; partikelverb; fast sammansatta verb; löst sammansatta verb; kollokationer; idiom;

  Sammanfattning : I fokus för denna studie står femton av svenskans allra vanligaste verb: dra, falla, föra, ge, gå,göra, hålla, komma, känna, lägga, slå, stå, ställa, sätta, ta (Enström, 2003) och derasförekomst i form av fast sammansatta verb, löst sammansatta verb, kollokationer samt idiom iuppsatser skrivna av två grupper internationella studenter som läser svenska som andraspråk.Den första gruppen (grupp 1) har under fem veckor använt sig av en specifikordinlärningsstrategi (keeping vocabulary notebooks) som innebär att de har skapat/skrivitegna ordböcker innehållande dessa verbfraser. LÄS MER

 2. 2. I svåraste laget eller hur bra som helst? Konstruktionsbaserad andraspråksundervisning i praktiken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Brasch; [2018-01-29]
  Nyckelord :konstruktionsgrammatik; mönsterigenkänning; andraspråksinlärning; andraspråksundervisning; typfall;

  Sammanfattning : Det talas en hel del om konstruktionsgrammatikens relevans för andraspråksinlärningen. Den häruppsatsen handlar om praktisk tillämpning av konstruktionsgrammatik i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Inter- and intralingual errors in Chinese students' compositions : A case study

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Björkegren; [2018]
  Nyckelord :Second language acquisition; interlingual errors; intralingual errors; Chinese learners of English; Error Analysis; Andraspråksinlärning; förstaspråksinterferens; målspråksinterferens; kinesiska studenters engelska; felanalys;

  Sammanfattning : In this quantitative study, time controlled written English compositions by 39 Chinese university majors of English were analyzed by means of Error Analysis (EA) in order to find out what grammatical errors were made. It investigates errors made by more than one fifth of the participants, in order to see whether they can be ascribed to either interlingual or intralingual influence. LÄS MER

 4. 4. Valet av språk inom engelskundervisningen i årskurs 4–6 : Lärare och elevers åsikter om vilket språk som bör användas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mikaela Norberg; [2018]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; modersmål; målspråk; translanguaging; input; språkanvändning; lärares åsikter; elevers åsikter; code-switching.;

  Sammanfattning : Diskussionen kring språkvalet i engelskundervisningen är aktuell, eftersom det är något som många lärare reflekterar kring. Syfte med detta examensarbete är att undersöka vad lärare och elever har för åsikter kring huruvida det engelska, respektive det svenska språket bör användas i engelskundervisningen. LÄS MER

 5. 5. INKLUDERING AV ANDRASPRÅKSELEVER I NO- OCH SO-ÄMNEN, HUR GÅR DET TILL? : EN KVALITATIV STUDIE OM ANDRASPRÅKSELEVERS INKLUDERING I NO- OCH SO- UNDERVISNINGEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Wideman; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; inkludering; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om och hur andraspråkselever blir inkluderade i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Det har skett utifrån frågeställningen, Hur arbetar lärare i ämnena SO och NO med inkluderingen av andraspråkselever i undervisningen? . LÄS MER