Sökning: "andreas eriksson uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden andreas eriksson uppsala.

 1. 1. En giftfri konstgräsplan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ville Nyström; Kajsa Odelgard; Clara Pierrou; Andreas Eriksson; Alexander Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Artificial turf; granules; EPDM; R-EPDM; SBR; VOC; oral intake; health;

  Sammanfattning : EPDM and R-EPDM granules are used as infill on all of the artificial football fields in Uppsala. The aim of the study was to establish possible health risks related to the infill for players on artificial turf in Uppsala. Furthermore the aim was to investigate the possible ecotoxicological effect on surrounding waterways by the infill material. LÄS MER

 2. 2. En giftfri konstgräsplan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Eriksson; Andreas Eriksson; Ville Nyström; Kajsa Odelgard; Clara Pierrou; [2017]
  Nyckelord :Artificial turf; granules; EPDM; R-EPDM; SBR; VOC; oral intake; health;

  Sammanfattning : EPDM and R-EPDM granules are used as infill on all of the artificial football fields in Uppsala. The aim of the study was to establish possible health risks related to the infill for players on artificial turf in Uppsala. Furthermore the aim was to investigate the possible ecotoxicological effect on surrounding waterways by the infill material. LÄS MER

 3. 3. District heating in Lyckebo : Investigation of distribution losses

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Andreas Bergensund; Pontus Eriksson; Oskar Häger; [2015]
  Nyckelord :Lyckebo; district heating; distribution losses; low temperature;

  Sammanfattning : This study investigates the status and potential of the low temperature district heating system in Lyckebo, focusing on the distribution losses in the culvert system and in the heat exchangers. The Lyckebo system was built in the 1980’s as a test system with heating from a solar field and an electrical boiler. LÄS MER

 4. 4. Oberoende skivbolag och deras erbjudanden : En studie om hur oberoende skivbolag erbjuder värdeförslag för attattrahera nya samt behålla befintliga artister

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Eriksson; Andreas Olofsson; [2014]
  Nyckelord :oberoende skivbolag; artister; Service-dominant logic; värdeförslag; samskapande;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar oberoende skivbolags förändrade roll till följd avdigitaliseringen av musiken som bidragit till artisters möjlighet att sälja och distribuera musikutan skivbolag. Syftet med studien är att förklara hur oberoende skivbolag erbjudervärdeförslag och vad som inkluderas i dessa värdeförslag när det oberoende skivbolaget villattrahera nya samt behålla sina befintliga artister. LÄS MER

 5. 5. Index Theorems and Supersymmetry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Författare :Andreas Eriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER