Sökning: "andreas hedin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden andreas hedin.

 1. 1. CRAMO : Continuously Rendered Aerial Maps with Open Data

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Andreas Hedin; [2019]
  Nyckelord :​Geographic Information System; GIS; GDAL; C#; Mosaicing; Copernicus; Sentinel; Mapping;

  Sammanfattning : One issue with a lot of the free aerial satellite maps that exists is the actuality of the acquired images in terms of the acquisition date. A lot of times the images are a few years old and will not represent the current reality. LÄS MER

 2. 2. Gastronomins betydelse för regional utveckling : En studie av tio mikrobryggerier i Jämtlands län

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi; Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

  Författare :Tobias Hedin; Andreas Lander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Value Proposition Development and Market. Diffusion of the Two Products Push and Pull.

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Andreas Venneman; Jonatan Hedin; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER