Sökning: "andreas hjalmarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden andreas hjalmarsson.

 1. 1. "Skulle det se annorlunda ut?" : En kvalitativ studie om hur specialpedagoger på friskolor beskriver sin yrkesroll och uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Hjalmarsson; Andreas Lindell; [2021]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Specialpedagog; friskola; yrkesroll; uppdrag; Frirumsteorin; frirumsmodellen;

  Sammanfattning : Specialpedagogens yrkesroll och uppdrag kan upplevas otydligt i de styrdokument som staten författar. Det är någonting som påverkar den specialpedagogiska professionen men även synen på yrkesrollen och uppdraget från andra aktörer inom skolan. Specialpedagogen grunduppdrag är det samma oavsett vilken huvudman som ansvarar för skolan. LÄS MER

 2. 2. The Association Between Goodwill Costs and Share Prices : A comparison between the amortization regime and the impairment regime in a Swedish setting

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Andreas Hjalmarsson; Åberg Jens; [2019]
  Nyckelord :goodwill; impairment; amortization; IFRS;

  Sammanfattning : Background: Goodwill activity has been very high in Sweden in recent years. Goodwill is regulated by IFRS 3, which came into effect in 2004. Instead of amortizing the asset over a specific number of years, goodwill should be tested for impairment every year. LÄS MER

 3. 3. Ökad nivå av earnings management när företag upplever pressade resultat : – Finns detta samband på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Eric Hjalmarsson; Andreas Jansson; [2014]
  Nyckelord :Earnings management; IFRS; result manipulation; impairment test; Earnings management; IFRS; resultatmanipulering; nedskrivningstest;

  Sammanfattning : Earnings management är ett fenomen som enligt studier har ökat i omfattning under senare tid tack vare förändringar av redovisningsprinciper. Detta har gett företag möjligheten att med ökad subjektivitet bedöma värdet på sina tillgångar, vilket kan utnyttjas för att manipulera redovisning och justera resultat i önskad riktning. LÄS MER

 4. 4. Ökad nivå av earnings management när företag upplever pressade resultat : – Finns detta samband på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Eric Hjalmarsson; Andreas Jansson; [2014]
  Nyckelord :Earnings management; IFRS; result manipulation; impairment test; Earnings management; IFRS; resultatmanipulering; nedskrivningstest;

  Sammanfattning : Earnings management är ett fenomen som enligt studier har ökat i omfattning under senare tid tack vare förändringar av redovisningsprinciper. Detta har gett företag möjligheten att med ökad subjektivitet bedöma värdet på sina tillgångar, vilket kan utnyttjas för att manipulera redovisning och justera resultat i önskad riktning. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om rörliga bilder i undervisningen - Underlättar och är en resurs för elevers lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Zandra Svensson; Andreas Hjalmarsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER