Sökning: "andreas rosen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden andreas rosen.

 1. 1. Oxygenation conducted in low temperature clean water

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Elin Rosén; Andreas Abdelki; Beyar Abdulla; Alan Bugurcu; Mahmoud El Nabelsi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aeration tests were conducted under non-standard conditions with clean tap water in various temperatures below 20 °C, with the aim of studying changes that may occur. An initial deoxygenation of 0.8 litre water was performed with sodium sulfite and a cobalt catalyst pre-dissolved in water, in order to bind already present dissolved oxygen. LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Väentlighetsbeloppet : Ett plus ett kan visst bli tre

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Hagejärd; Annie Nyblom; Fanny Rosén; [2016]
  Nyckelord :Revision; väsentlighetsbelopp; auktoriserad revisor;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: ISA är det internationella regelverk som reglerar hur en revision ska utföras. En revisor ska planera sin arbetsprocess på ett strukturerat och noggrant vis och inför varje revision fastställa ett väsentlighetsbelopp som motsvarar det fel en extern intressent av ett företag kan acceptera. LÄS MER

 4. 4. Conceptual Design of a Variable Air Inlet, JAS 39 Gripen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/MaskinkonstruktionLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/MaskinkonstruktionLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Malin Rosén; Andreas Boström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The JAS 39 Gripen currently has a static air inlet designed for cooling the engine bay. This inlet has been developed over the years and has consisted of several different solutions. In this master’s thesis an investigation of past and current designs has been conducted in order to develop new concepts with a variable solution. LÄS MER

 5. 5. Does travelling foster international trade?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Rosén Björkhage; [2014]
  Nyckelord :International travelling; bilateral trade; gravity model; international economics.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The world´s total expenditures regarding leisure travelling and related expenditures corresponded to approximately 3000 billions USD in 2010. This substantial value makes the travelling industry and related markets important in an economic aspect. LÄS MER