Sökning: "andreas wiberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden andreas wiberg.

 1. 1. Förebilda och utveckla teknik i gitarrundervisningen - strategier och förhållningssätt: En kvalitativ intervjustudie med fyra gitarrpedagoger från gymnasiets estetiska program

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :andreas wiberg; [2012]
  Nyckelord :Guitar teaching; electric guitar; guitar technique; teaching strategies; upper secondary school; youtube; gitarrundervisning; elgitarr; gitarrteknik; undervisningsstrategier; estetiska programmet; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gitarrlärares val av strategier samt förhållningsätt till att utveckla och förebilda gitarrteknik i gitarrämnet på gymnasiet. Undersökningen har sin utgångspunkt i elgitarrundervisningen på det svenska gymnasiets estetiska program med inriktning musik. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering - Kvarnbergsskolan

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Petra Berggren; Pontus Bjuring Gerlich; Kristoffer Hermansson; Andreas Wiberg; [2008]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; Kvarnbergsskolan; skolbrand; kritiska förhållanden; utrymningstid; brandsimulering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a part of the course fire safety evaluation at Lund Univeristy and constitutes an evaluation of the security from a human safety point of view in case of fire at Kvarnbergsskolan on Värmdö. A visit to the school has been made, where the premises were documented and the existing fire protection was studied. LÄS MER

 3. 3. Undersökning och utvärdering av klottersanerings- och fasadrenoveringsverksamhet i Stockholms stad

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi (flyttat 20130630)

  Författare :Andreas Wiberg; [1999]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På avloppsreningsverk produceras stora mängder slam varje år (71400 ton 1997 vid SV:s treanläggningar, Henriksdal (H), Bromma (B) och Loudden (L)). För att sluta kretsloppet är deten strävan från samhällets och SV:s sida att använda så mycket som möjligt av slammet somgödsel till mark. LÄS MER