Sökning: "andreas widholm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden andreas widholm.

 1. 1. Vetenskap möter radio : En narrativanalys av Sveriges Radios vetenskapsradio och Radiolab

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Maria Patz; [2013]
  Nyckelord :Narrativ; narrativanalys; vetenskapsjournalistik; popularisering; Sveriges Radios vetenskapsradio; Radiolab;

  Sammanfattning : AbstractFörfattare: Maria PatzTitel: Vetenskap möter radio- en narrativanalys av Sveriges Radios vetenskapsradio och RadiolabKandidatuppsats: Mkand, Vårterminen 2013Handledare: Andreas WidholmSyfte: Syftet med uppsatsen var att kartlägga två vetenskapliga radioprogrammens berättarstruktur. Vanliga nyhetsmedier har ibland stått i kritik för att de inte lyckades förmedla vetenskapens resultat på rätt sätt. LÄS MER

 2. 2. Hem- och konsumentkunskapslärares uppfathingar om

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Andreas Blyberg; Isabelle Widholm Löfgren; Monica Norström; [2011-02-28]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; hälsa; kursplan; lärare;

  Sammanfattning : Begreppet hälsa kan beskrivas som ett tillstånd eller en process, men även som ett resultat, mål eller medel.Enligt WHO (1948) finns det tre aspekter av hälsa; den fysiska, psykiska och mentala hälsan. Dessa är demest använda och accepterade grundsynen och används i detta arbete for att diskutera hälsa. LÄS MER

 3. 3. Media som arena för provocerande konst : en diskursanalytisk studie om konstfackdebatten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Charlotte Råsbrant Bergström; [2011]
  Nyckelord :Diskursanalys; Konstfack; NUG; Odell;

  Sammanfattning : Titel:              Media som arena för provocerande konst- en diskursanalytisk studie om konstfackdebatten Kurs:             C-uppsats 15p Journalistikvetenskap JKAND Ht11 Institution:    Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMKStockholms Universitet Framlagd:      20 jan. 2012 Författare:     Charlotte Råsbrant - Bergström Handledare: Andreas Widholm Uppsatsen behandlar media som arena för provocerande konst– en diskursanalytisk studie om konstfackdebatten Bakgrund: Studiens syfte är att utifrån ideologikritisk diskursanalys undersöka konstfackdebattens konstruktion och representation i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet under år 2009. LÄS MER