Sökning: "andreasson anna"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden andreasson anna.

 1. 1. Mycket inspiration möter ojämn kompetens. En kvalitativ undersökning av tre Göteborgsskolors förutsättningar att implementera den reviderade läroplanens skrivningar om digital kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Taipale; Anna Andréasson; [2018-08-10]
  Nyckelord :Läroplan; digital kompetens; digitalisering; Bernstein; pedagogic device; läroplansteori; intervju; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Highly inspiring with a competence deficit – A qualitative study of three schools in Göteborg and their prerequisites to implement the revised curriculum regarding digital competence.... LÄS MER

 2. 2. Kollaborativ Klädkonsumtion : En studie med inriktning på klädkonsumenters inställning till klädbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Andréasson; Anna Letica; [2018]
  Nyckelord :Collaborative Fashion Consumption; Fashion Libraries; Consumer Culture Theory; Product-Service Systems; Kollaborativ Klädkonsumtion; Klädbibliotek; Consumer Culture Theory; Product-Service Systems;

  Sammanfattning : Klädkonsumenter spelar en aktiv roll i konsumtionsutvecklingen och besitter en kraft att förändra klädkonsumtionen. Över tid har olika motreaktioner till dagens klädkonsumtion etablerats och Product-Service Systems (PSS) erbjuder alternativa konsumtionsmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. Affektiv beröring i människa-robotinteraktion Att förmedla emotioner till roboten Pepper

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Brandin; Sara Eriksson; [2017-09-27]
  Nyckelord :Taktil Interaktion; Emotion; Människa-Robotinteraktion; Sociala robotar; Roboten Pepper; Beröring; Tactile Interaction; Emotion; Affective Touch; Human-Robot Interaction; Social Robot; Pepper Robot;

  Sammanfattning : We here present results and analysis from a study of affective tactile communication betweenhuman and humanoid robot (the Pepper robot). The study presents an experiment whereparticipants conveyed eight emotions to the robot Pepper via touch. LÄS MER

 4. 4. En rådgivares förtroendeskapande En studie om hur finansiella rådgivare skapar förtroende hos kunden i kundmötet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Henrik Andreasson; Sara Berglund; Anna Waller; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av familjecentrerad enkelrumsvård på neonatalavdelning : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna-Karin Aili; Kristina Andreasson; Anna Träff; [2016]
  Nyckelord :Family-centered care single-room care; neonatal care; NIDCAP; nurses experience; qualitative content analysis.; Familjecentrerad enkelrumsvård; kvalitativ innehålls analys; neonatalvård; NIDCAP; sjuksköterskors erfarenheter.;

  Sammanfattning : I Sverige finns 36 neonatalavdelningar, där vårdas spädbarn som kräver högspecialiserad vård. Sjuksköterskor som arbetar inom neonatalvården behöver därför ha adekvat utbildning och vara kunniga inom sitt område. I nuläget bedriver inte alla neonatalavdelningar familjecentrerad enkelrumsvård. LÄS MER