Sökning: "androcentrism"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet androcentrism.

 1. 1. Aniaras kvinnor – det andra könet ombord? En studie av Harry Martinsons epos Aniara ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sandra Malentacchi; [2021-04-08]
  Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; the second sex; gender studies; literary gender analysis; androcentrism; feminism; literary feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the power relation between men and women by looking at gender stereotypes and patriarchal structures in Aniara, an epos on verse by Harry Martinson written in 1956. Aniara is often described as a dystopian epos and sometimes even as a sci-fi adventure. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor vid τὸ πάσχα och κυριακὸν δεῖπνον : En komparativ studie av hur Lukas och Paulus framställer kvinnors plats och roll vid påskmåltiden τὸ πάσχα i Luk 22:7-30 samt vid Herrens måltid κυριακὸν δεῖπνον i 1 Kor 11

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Svea Dally; [2021]
  Nyckelord :Angela Standhartinger; New Testament; The Gospel of Luke; 1. Corinthians; Gender Studies; Ideological Criticism; Androcentrism; Women; The Last Supper; The Lord s Supper; Symposia;

  Sammanfattning : The essay draws on Angela Standhartingers article ”Frauen in Mahlgemeinschaften. Diskurs und Wirklichkeit einer antiken, frühjüdischen und frühchristlichen Mahlpraxis” which examines the representation of women in the ancient tradition of symposia. LÄS MER

 3. 3. Manliga och kvinnliga vapengravar : En arkeologisk genusstudie kring vikingatida vapengravar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Anna Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :gender archaeology; Viking Age; weapon graves; warrior graves; Viking age warriors; female warriors; genusarkeologi; vikingatid; vapengravar; krigargravar vikingatida krigare; kvinnliga krigare;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to perform a gender study focusing on Viking Age weapon graves. A female weapon burial, a male weapon burial and a female burial are studied in this thesis. It is necessary first to discuss the meaning of a weapon burial. LÄS MER

 4. 4. Gudspronomen i relation till individers gudsrepresentation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Pernilla Berggren; [2020]
  Nyckelord :androcentric language; psychology of religion; feminism; social constructionism; gods pronoun; house-to-house inquiry; womanist theology; god representation Sökord:; androcentrism; religionspsykologi; feminism; socialkonstruktivism; gudspronomen; intervjuundersökning; gudsrepresentation;

  Sammanfattning : This essay contains own collected material wherein seven religious women are interviewed. Theprincipal focus in this work is about god pronoun in relation to a social constructionist analyticalframe circling around androcentric language. LÄS MER

 5. 5. ”Kvinnor hade inte byxor under vikingatiden” - En kvalitativ textanalys av läroböcker i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Michelle Edvardsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :genus; lärobok; kön; historia; undervisning; historieundervisning; androcentrism; traditionella könsmönster; textanalys; makt;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa hur kön görs i läroböcker som används i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv, specifikt avsnitt om vikingatiden. Studien bygger på fyra läroböcker i ämnet historia där avsnitt om vikingatiden behandlas. LÄS MER