Sökning: "androcentrism"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet androcentrism.

 1. 1. ”Kvinnor hade inte byxor under vikingatiden” - En kvalitativ textanalys av läroböcker i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Michelle Edvardsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :genus; lärobok; kön; historia; undervisning; historieundervisning; androcentrism; traditionella könsmönster; textanalys; makt;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa hur kön görs i läroböcker som används i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv, specifikt avsnitt om vikingatiden. Studien bygger på fyra läroböcker i ämnet historia där avsnitt om vikingatiden behandlas. LÄS MER

 2. 2. Kvinnan som tvättar Jesus fötter : En feministisk närläsning av Luk 7:36-50

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sandra Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Women in the gospel of Luke; prositute; new testament; gospel of Luke; Luk 7:36-50; feminism; exegetik; Nya testamentet; kvinnor i Lukasevangeliet; prostituerad; androcentrism; Lukasevangeliet;

  Sammanfattning : Bibeln är skrivet med ett androcentriskt synsätt. Den är skriven av män, om män och för män. Detta leder till att kvinnorna i biblen är beskrivna utifrån ett manligt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. "Jag vet att min gud inte älskar mig mindre för att jag är kvinna" : En kvalitativ studie om muslimska och kristna kvinnors uppfattningar om religion, exkludering och marginalisering i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Ahl; [2018]
  Nyckelord :Exkludering. Marginalisering. Intersektionalitet. Sekularisering. Muslimska kvinnor. Kristna kvinnor. Androcentrism;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i religionsvetenskap undersöker vilka uppfattningar fyra kvinnor med kristen och muslimsk religionstillhörighet har om sin religion och religionens roll i Sverige,samt vilka upplevelser vederbörande kvinnor har av exkluderande och marginaliserande behandling, grundat i sin religion och sitt kvinnliga kön. Det genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med två kvinnor med muslimsk religionstillhörighet och två kvinnor med kristen religionstillhörighet. LÄS MER

 4. 4. "The Speciesism Gaze!?" : An ethical discursive analysis of animal right posters from a postcolonial, eco-critical and new materialist feminist perspective.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Lena Johansson; [2017]
  Nyckelord :speciesism gaze; sexism; racism; grievability; killability; species necropolitics; anthropocentrism; androcentrism; anthropocene; intertextuality; intersectionality; eco-critical; new materialism feminism; post humanities; animal rights; blicken av speciesism; rasism; antropocentrism; androcentrism; antropocen; intertextualitet; intersektionalitet; eko-kritisk; djurs rätt;

  Sammanfattning : Our western society and lifestyle is to a considerable extent depended on the way we perceive and treat our co-existing non-human species. Industrial farming, vivisection, sports, circuses etcetera are just a few examples of how human use and exploit animal bodies for own gain. LÄS MER

 5. 5. Las que no son mencionadas. El lenguaje androcéntrico y los masculinos genéricos en el periódico El País.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Alva Persson; [2017]
  Nyckelord :androcentrismo; lenguaje androcéntrico; masculino genérico; invisibilización de las mujeres; crítica feminista del lenguaje; alternativas genéricas; El País; androcentrism; androcentric language; male generics; invisibility of women; feminist critique of language; generic alternatives; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En el presente trabajo se estudia el lenguaje periodístico de El País, el periódico más leído en España, con el fin de problematizar el uso de los masculinos genéricos. Con punto de arranque en la critica feminista del lenguaje, se considera que los masculinos genéricos son un resultado de un sistema patriarcal y androcéntrico. LÄS MER