Sökning: "androidvetenskap"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet androidvetenskap.

  1. 1. Androidvetenskapen och den kusliga dalen: Japanska robotar som forskningsplattformar och filosofiska leksaker

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Robert Walldén; [2014-01-21]
    Nyckelord :androidvetenskap; androider; automater; robotar; den kusliga dalen; gränsdragningsarbete; Hiroshi Ishiguro; Masahiro Mori;

    Sammanfattning : The primary aim of this essay is to analyse, contextualise and problematise the scientific and technological goals of android science. The starting point of this investigation is the history of automata and man’s attempts to recreate himself by technological means. LÄS MER