Sökning: "anestesi kvantitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden anestesi kvantitativ.

 1. 1. Intraoperativa lägesändringar av patient under generell anestesi

  Magister-uppsats,

  Författare :Solen Taher; Li Larsson; [2023-07-03]
  Nyckelord :Lägesändringar; Generell Anestesi; Ryggläge; Säker Vård; Operationsteam;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan drabbas av trycksår och nervskador under operation vilket innebär ett stort lidande för patienten som drabbas och det kan leda till långvariga komplikationer. Det leder även till ökade kostnader för sjukvården med förlängda vårdtider. LÄS MER

 2. 2. OFRIVILLIGT MEDVETEN Patienters erfarenheter av intraoperativ awareness i samband med generell anestesi och dess konsekvenser postoperativt - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tova Jönsson; Filippa Lager; [2023-06-28]
  Nyckelord :Erfarenheter; generell anestesi; intraoperativ awareness; konsekvenser; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intraoperativ awareness, även kallat varseblivning, i samband med generell anestesi innebär att patienten blir medveten om situationen och har minnen från operationen, när denne egentligen ska vara smärtfri, medvetslös och utan minnen från operationen. Incidensen för intraoperativ awareness är 0.1-0.2%. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskan och neuromuskulär monitorering inom dagkirurgi. En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Johansson; Moa Norén; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; anestesisjuksköterska; dagkirurgi; icke-depolariserande muskelrelaxantia; muskelrelaxantia; neuromuskulär monitorering; restkurarisering; TOF Train of Four ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsgruppen muskelrelaxantia är vanligt förekommande i samband med anestesi och kirurgi. Nivån av muskelrelaxantia bör övervakas med hjälp av neuromuskulär monitorering för att undvika restkurarisering. LÄS MER

 4. 4. Hur anestesisjuksköterskan kan förebygga awareness hos patienter under generell anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Bohlin; Andrea Tofalvi; [2023]
  Nyckelord :awareness; intraoperative awareness; prevent; general anesthesia; nurse anesthetist; depth of anesthesia; patient safety; music; awareness; intraoperativ awareness; förebygga; generell anestesi; anestesisjuksköterska; anestesidjup; patientsäkerhet; musik;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskan ansvarar för att förebygga skador hos patienter under generell anestesi. En fruktad komplikation är awareness, oavsiktlig vakenhet undergenerell anestesi, vilket kan orsaka vårdlidande hos patienter. LÄS MER

 5. 5. Könsskillnader och samband avseende postoperativ smärta, illamående/kräkningar, patientkaraktäristika och processdata hos patienter som genomgått tarmoperationer – En registerstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Louise Larsson; Andreas Jonsson; [2023]
  Nyckelord :PONV; postoperative care; postoperative pain; bowel surgery; PONV; postoperativ omvårdnad; postoperativ smärta; tarmoperationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta och illamående så kallad postoperative nausea and vomiting (PONV) är bland de vanligaste postoperativa komplikationerna och är kopplat till fördröjd återhämtning med ökad komplikationsrisk. Individuella- och processrelaterade faktorer påverkar förekomst av postoperativ smärta och PONV. LÄS MER