Sökning: "anestesisjuksköterska postoperativ smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden anestesisjuksköterska postoperativ smärta.

 1. 1. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Bergström; Linda Öberg; [2019]
  Nyckelord :nurse anesthetists; experience; critical care nurse; persistent pain; long lasting pain; postoperative care.; anestesisjuksköterska; erfarenhet; intensivvårdssjuksköterska; kronisk smärta; långvarig smärta; postoperativ vård;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Patienter med långvarig smärta är i behov av en strukturerad behandling. Studier visar på otillräcklig postoperativ smärtbehandling. Syfte: Att beskriva anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta. LÄS MER

 2. 2. Förebygga och lindra postoperativ smärta efter kejsarsnitt : En systematisk litteraturstudie om metoder anestesisjuksköterskan kan använda

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Pihl; Emma Salmén; [2019]
  Nyckelord :postoperativ smärta; kejsarsnitt; anestesisjuksköterska; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Kejsarsnitt är en vanlig operation som utförs i Sverige. Studier visar att kvinnor som genomgått kejsarsnitt lider av smärta postoperativt. Perioden efter förlossning är en viktig del för anknytning mellan mamma och barn och kan påverkas negativt om mamman har ont. LÄS MER

 3. 3. Postoperativ smärta hos patienter som genomgått laparoskopisk kolecystektomi : En jämförande registerstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Cajsa Gunnarsson; Sofie Norin; [2019]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; laparoscopic cholecystectomy; postoperative pain; pain assessment; Anestesisjuksköterska; laparoskopisk kolecystektomi; postoperativ smärta; smärtskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förebygga och behandla postoperativ smärta är anestesisjuksköterskans ansvar genom det perioperativa förloppet. Tidigare studier har visat att förekomsten av postoperativ smärta efter laparoskopisk kolecystektomi är hög. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ smärta i halsen : En jämförelse mellan endotrakealtub och larynxmask. Kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lisa Lundahl; Sara Öhman; [2018]
  Nyckelord :postoperativ smärta; larynxmask; endotrakealtub; anestesisjuksköterska; perioperativ vård; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför en operation där en patient ska sövas är en fri luftväg av största betydelse för att bibehålla alla vitala funktioner. Att etablera en fri luftväg kan göras med hjälp av olika metoder, bland annat svalgtub, nästub, maskventilation, larynxmask eller endotrakeal intubation. LÄS MER

 5. 5. Har jag verkligen bara fött barn? : Kvinnors upplevelse av omedelbara kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Hedström; [2017]
  Nyckelord :informationens betydelse; postoperativ smärtlindring; uppföljning; omedelbara kejsarsnitt; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Kvinnors upplevelse i samband med akuta kejsarsnitt har belysts i flertalet studier. Beskrivning av upplevelsen är kantad av oro, smärta och svårigheter att först vad som hänt. LÄS MER