Sökning: "anestesisjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade ordet anestesisjuksköterska.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors kunskap och erfarenhet av sedering

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Cici Eriksson; Katrin Appelö; [2024]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; sedering; sederingsgrad; sederingsskala; länssjukhus; universitetssjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: I anestesisjuksköterskans roll ingår det att utföra sedering under ingrepp eller undersökningar. Anestesisjuksköterskor besitter kompetens inom omvårdnadsvetenskap, medicinsk teknik och medicinsk vetenskap. Vid regional anestesi där sedering används som ett komplement så är anestesisjuksköterskan en trygghet för patienterna. LÄS MER

 2. 2. Det våras för VAS. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument vid postoperativ smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Lander Jonathan; Klintenberg Linda; [2023-07-03]
  Nyckelord :Sjuksköterska; anestesisjuksköterska; smärta; postoperativ smärta; smärtskattningsinstrument; personcentrerad vård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta efter operationer är och har varit ett problem under lång tid då smärta är komplext med många nyanser. Mer fokus behöver läggas på patientens subjektiva smärtupplevelse. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans förhållningssätt till hypotermi och värmebevarande insatser i samband med anestesi inom dagkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Ronja Bäck; Malin Quiding; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; hypotermi; värmebevarande insatser; operation; livsvärld; välbefinnande; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi är ett vanligt och välkänt problem för patienten inom anestesi i samband med operation. Att mäta kroppstemperatur och utföra värmebevarande insatser för att patienten skall bibehålla normaltemperatur är ett viktigt ansvar för anestesisjuksköterskan under hela det intraoperativa förloppet. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskan och neuromuskulär monitorering inom dagkirurgi. En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Johansson; Moa Norén; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; anestesisjuksköterska; dagkirurgi; icke-depolariserande muskelrelaxantia; muskelrelaxantia; neuromuskulär monitorering; restkurarisering; TOF Train of Four ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsgruppen muskelrelaxantia är vanligt förekommande i samband med anestesi och kirurgi. Nivån av muskelrelaxantia bör övervakas med hjälp av neuromuskulär monitorering för att undvika restkurarisering. LÄS MER

 5. 5. RSI – När det inte går som planerat

  Magister-uppsats,

  Författare :Christian Reimers; Henrik Svensson; [2023-06-26]
  Nyckelord :RSI; Rapid Sequence Induction; anestesi; intervjustudie; anestesisjuksköterska; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aspiration är den vanligaste dödsorsaken vid anestesi. Rapid sequence induction (RSI) är en strategi vid sövning av en patient för att minska risken för aspiration. Strategin beskrevs första gången år 1970. Den har sedan dess utvecklats och numera finns det många sätt att utföra en RSI på. LÄS MER