Sökning: "anestesisjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet anestesisjuksköterska.

 1. 1. Den erfarna anestesisjuksköterskans strategier för säker extubation

  Magister-uppsats,

  Författare :Christina Forslund; Annika Thor Andersson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Extubation; Riktlinjer; Riskbedömning; Strategier;

  Sammanfattning : Background: General anesthesia is associated with several risks which can lead to seriouscomplications. The risks are associated with intubation, induction and extubation. One of theresponsibilities of the registered nurse anesthetist is to assess the patient's airway and performa safe extubation. LÄS MER

 2. 2. Att leda omvårdnaden för patientens skull

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna-Märta Stålnäve; Lisa Åkerström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; ledarskap; perioperativ omvårdnad; perioperativ period; specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Working as a nurse anesthetist requires knowledge in both nursing care and medical science and their work is conducted throughout the perioperative period. Meeting the patient preoperative gives the nurse anesthetist an opportunity to hear the patient’s narrative and form a relationship. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av den preoperativa fasen vid en akut operation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonathan Ek; Louise Hjelm; [2020]
  Nyckelord :patient; preoperativ fas; upplevelse; akut; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Patienter som ska opereras genomgår alla den preoperativa fasen. Där har anestesisjuksköterskan som uppgift att fånga upp, identifiera och möta patienten för att skapa trygghet inför operation. Patienter som ska genomgå en akut operation har till skillnad från ett planerat ingrepp, en kortare preoperativ fas. LÄS MER

 4. 4. Att genomgå regional anestesi : En kvalitativ litteraturstudie utifrån patientens perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Jonas Nordin; Kristian Perers; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som genomgår generell anestesi uttrycker oro och ångest inför att bli sövda. Anestesisjuksköterskor beskriver likaså att det är vanligt förekommande med perioperativ ångest hos patienter i samband med kirurgi. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra patienters preoperativa oro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Axel Florin; [2020]
  Nyckelord :Theory of comfort; Preoperative anxiety; Nursing interventions; Nurse anesthetist; Certified registered nurse anesthetist; Komfortteori; Preoperativ oro; Omvårdnadsåtgärder; Anestesisjuksköterska; Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att det finns flera faktorer som bidrar till preoperativ oro, vilket är ett tillstånd som kan orsaka flera negativa konsekvensen både i direkt anslutning till operation som långt senare efter operation. Ett av målen vid ett preoperativt möte mellan anestesisjuksköterskan och patienten är att anestesisjuksköterskan ska minska patientens stress. LÄS MER