Sökning: "angelica granat"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden angelica granat.

 1. 1. Yttrandefrihet eller personlig integritet? : En kritisk diskursanalys om hur värdekonflikten mellan yttrandefrihet och personlig integritet framställs i den svenska dags- och kvällspressen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Angelica Granat; Malin Johansson; [2018]
  Nyckelord :critical discourse analysis CDA ; model of three dimensions; freedom of speech; personal integrity; democracy.;

  Sammanfattning : This essay has examined the current debate between freedom of speech and personal integrity in the in Swedish news media. Freedom of speech and personal integrity is a controversial debate and they are two values that creates opinions and conflicts between different instances in the society. LÄS MER

 2. 2. Personlighet och fysiologisk profil hos djur : en komparativ studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Angelica Granat; [2016]
  Nyckelord :aggression; hanteringsstil; katekolaminer; kortikoider; personlighet; serotonin; stress; testosteron;

  Sammanfattning : Personality can be defined as the characteristics of individuals who describe and account for the consistent patterns of feeling, thinking and behavior. The use of an individual's physiological profile associated with personality assessment could give the assessment greater precision because the physiological variables can be considered as more objective. LÄS MER