Sökning: "anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 599 uppsatser innehållade ordet anhörig.

 1. 1. Att arbeta med nätverksplaceringar : En kvalitativ studie om socialsekreterares egna upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Helena Åkerlund; Sanna Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Kin placement; social worker; children; network; social work; Nätverksplacering; socialsekreterare; barn; nätverk; socialt arbete;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning ska socialtjänsten i första hand beakta barnets nätverk såsom anhörig eller närstående om en placering blir aktuell så kallad nätverksplacering. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur socialsekreterare upplever nätverksplaceringar. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av uppföljningssamtal med närstående efter dödsfall på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Teres Björk; Kristin Persson; [2020]
  Nyckelord :uppföljningssamtal; intensivvårdssjuksköterska; närstående;

  Sammanfattning : Intensivvårdssjuksköterskorna ska kunna stödja och hjälpa närstående med hantering av kris och sorgereaktioner i livets slutskede. Även stödja och informera närstående i samband med organdonation. Årligen avlider det ca 3500 patienter på intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. LÄS MER

 3. 3. ”Tillsammans är vi starka!” : En kvalitativ studie om föräldrar till barn med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Gustafsson; Petréa Pettersson Udd; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; medberoende; anhörigdagar; systemteori; empowerment; samtal; gemenskap; kunskap.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan anhörigdagar har på föräldrar till barn med missbruksproblematik, deras hantering av livssituationen som uppkommit på grund av barnets missbruk samt vad anhörigdagarna inneburit för intervjudeltagarens hälsa och välmående. Studien har genomförts utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med stöd av begreppet empowerment. LÄS MER

 4. 4. I livets slutskede : Anhörigas perspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nina Luokkanen; Ulrika Krusenmeng; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; livets slutskede; palliativ vård; sjuksköterskor; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor upplever brist på kunskap och erfarenhet av att vårda i livets slutskede. Det medför att sjuksköterskor upplever oro och osäkerhet vid vård av patienter och anhöriga i livets slutskede. LÄS MER

 5. 5. Ett långsamt farväl tillsammans med ALS : En analys av självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tsz San Wong; [2020]
  Nyckelord :ALS; autobiographies; dignity; life-change; nursing theory; ALS; förändring; omvårdnad; självbiografi; värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en motorneuronsjukdom orsakad avnedbrytning och död av motorneuron, vilket leder till förlorad funktion i tillhörande muskler då nervsignaler uteblir. Personer med ALS är en sårbar grupp med begränsad möjlighet att uttrycka sig för omvärlden. LÄS MER