Sökning: "anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 664 uppsatser innehållade ordet anhörig.

 1. 1. Att ha en cancersjuk förälder - ungdomars upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Bianca Axelsson; Frida Jerlin; [2021-02-25]
  Nyckelord :Ungdom; upplevelse; anhörig; förälder med cancersjukdom; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en utbredd sjukdom som drabbar var tredje person i Sverige. Många avde som insjuknar är föräldrar till ungdomar, vars liv också påverkas av sjukdomen.Ungdomsåren är ofta en utmanande period och att addera en förälders cancersjukdom kangöra situationen än mer krävande. LÄS MER

 2. 2. Kontinuitet i hemsjukvård ur ett multiperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Olof Kullberg; Karl Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Continuity; home care; mixed method; multiple perspectives; case; Multiperspektiv; hemsjukvård; kontinuitet; mixad metod; patientfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bedriva hemsjukvård med hög kontinuitet har i tidigare studier visat sig medföra positiva effekter för vårdens kvalité. I lagen står det skrivet att patientens behov av kontinuitet ska tillgodoses, trots detta vittnar media fortfarande om brister kopplade till kontinuitet. LÄS MER

 3. 3. ”Vi måste säga att det är fara för hennes liv för hon kommer ju aldrig få någon vård” : En kvalitativ studie om anhörigas upplevelser av delaktighet i vården för närstående personer med diagnosen schizofreni eller schizoaffektivt syndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Ekman; Moa Kange; [2021]
  Nyckelord :Relative; psychiatric health care contact; schizophrenia; schizoaffective disorder; participation; exclusion; alienation; Anhörig; psykiatrisk vårdkontakt; schizofreni; schizoaffektivt syndrom; delaktighet; utanförskap; alienation;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att belysa hur anhöriga upplever sin roll i kontakten med psykiatrin till en närstående med diagnosen schizofreni eller schizoaffektivt syndrom. Det undersöks vilka erfarenheter anhöriga har angående att delta i processen kring vårdinsatser för en närstående. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelse av att vårda en närstående med KOL : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Matilda Fleischer; Jaqueline Neubert; [2021]
  Nyckelord :chronic obstructive pulmonary disease; disease progression; experience; close relative; spouse; anhörig; familj; försämring av sjukdomsutveckling; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakar inflammerade celler i luftrör och lungvävnad. Personer med KOL upplever att kroppen inte orkar och känner sig begränsade i vardagen. Syfte: Belysa anhörigas upplevelser att vårda en närstående med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser och erfarenheter hos närstående till personer med förstämningssyndrom : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Sara Sjöstedt; Ellinor Boström; [2021]
  Nyckelord :Närstående; psykiatrisk vård; förstämningssyndrom; erfarenheter upplevelser;

  Sammanfattning : ABSTRACT    Background: Relatives have an important function in providing care to relatives who have an illness or disability. Every fifth person older than 18 years provides care to relatives. Related parties are defined as “a person with whom the individual considers himself to have a close relationship”. LÄS MER