Sökning: "anhöriga palliativ cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden anhöriga palliativ cancer.

 1. 1. Anhörigas upplevelser när en närstående med avancerad cancer får palliativ vård i livets slutskede.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dzana Klacar; Rahman Noore; Salma Safic; [2020]
  Nyckelord :cancer; delaktighet; familj; information; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avancerad cancer innefattar obotlig cancerdiagnos som kommer att behandlas palliativt. Lungcancer uppstår i bronkialslemhinnan och sprider sig till närliggande lymfkörtlar. Vid cancer i prostatan är det inte alla som får symtom, men en del kan få problem med urinering. Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen för kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Cancerpatientens upplevelse av lidande i den palliativa fasen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :My Soopöld Lilliebladh; Frida Hogfeldt; [2020]
  Nyckelord :The 6 S:s; Qualitative literature review; Patient experience; Palliative; Cancer; De 6 S:n; Kvalitativ litteraturöversikt; Patientupplevelse; Palliativ; Cancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med den palliativa vården är att bibehålla livskvalitén för den sjuke och att lindra fysisk, psykiskt, socialt och existentiellt lidande för patient och anhöriga. Cancer är den näst vanliga anledningen till sjukdomsorsakad död och sjukdomen är förknippad med långvarigt lidande. LÄS MER

 3. 3. Sjusköterskors upplevelser av att stödja anhöriga i den palliativa cancervården

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Johanna Danielsson; Sofie Scüzs; Sebastian Varas; [2020]
  Nyckelord :Cancer; närstående; personcentrerad vård; sjuksköterskans kärnkompetenser; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskors roll inom den palliativa cancervården innebär inte bara att vårda själva patienten. Patientens anhöriga är också en del utav vården som ges till patienten. LÄS MER

 4. 4. Att vårda en närstående med cancersjukdom: Anhörigvårdares upplevelse av palliativ hemsjukvård – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linn Backius; Matilda Nordström; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Experience; Family caregiver; Literature review; Palliative home care; Anhörigvårdare; Cancer; Litteraturöversikt; Palliativ hemsjukvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då fler patienter önskar att få avsluta sitt liv i hemmet ställs även större krav på anhöriga att kunna vårda i hemmet. För att kunna ge den bästa möjliga vården behöver anhörigas behov och förutsättningar belysas. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med cancer i palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Experiences; Nurses; Palliative care; Cancer; Palliativ vård; Sjuksköterskan; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar allt fler människor. Om sjukdomen blir obotlig övergår vården från kurativ till palliativ. Men allt fler patienter vårdas palliativt på avdelningar där sjuksköterskan inte besitter en specialiserad kunskap. LÄS MER