Sökning: "anhöriga psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden anhöriga psykiatri.

 1. 1. Det kommer aldrig hända mig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Simon Borgqvist; Emelie Molin; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; substansbrukssyndrom; beroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbrukssyndrom är en sjukdomsdiagnos vars utveckling beror på biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Denna sjukdom drabbar även sjuksköterskor. Detta innebär en allvarlig personlig hälsorisk och en säkerhetsrisk i vården. Beroendesjukdomen påverkar sjuksköterskans relationer med anhöriga, kollegor och patienter. LÄS MER

 2. 2. Personcentrering inom psykiatrisk tvångsvård - Sjuksköterskans strategier för att minska användningen av tvångsåtgärder för patienter med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Berina Sehic; Kristofer Fors; [2017-02-13]
  Nyckelord :Personcentrering; psykiatri; psykossjukdom; tvångsvård; tvångsåtgärder; Coercive measures; compulsive care; person-centering; psychiatry; psychotic disorder;

  Sammanfattning : The use of coercive measures in compulsive psychiatric care has both objectors andsupporters. The objectors consider it a violation of human dignity, while the supporters arguethat it is a necessary evil. A common point between them seems to be a desire to reduce theuse of coercive measures as much as possible. LÄS MER

 3. 3. Information, råd och stöd till de osynliga barnen: närhet och distans i webbtexter riktade till barn som anhöriga i psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Sofia Olofsson; [2016]
  Nyckelord :barn som anhöriga; artighetsstrategier; förtrolighetsstrategier; försiktighetsstrategier; sociala strategier; textanalys; närhet; distans; psykiatri; vårdkommunikation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur en psykiatrisk vårdinstitution väljer att informera om psykiska sjukdomar när mottagaren är barn som är anhöriga i psykiatrin. Syftet är att ta reda på vilka sociala strategier som används för att informera om ett känsligt ämne på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. LÄS MER

 4. 4. Psykopedagogiska insatser för personer med bipolär sjukdom i södra Stockholm : intervjustudie med deltagare

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Göthe Bergvall; Lilli Eriksson; [2015]
  Nyckelord :psycho educational intervention programs; community; bipolar disorder; psykopedagogisk intervention; gemenskap; bipolär sjukdom;

  Sammanfattning : På senare år har antalet slutenvårdsplatser i Sverige minskat. Detta har lett till att patienter med psykisk ohälsa själva behöver bli experter på sin sjukdom. I flera delar av landet erbjuds därför psykopedagogiska interventioner som komplement till farmakologisk behandling vid behandling av bipolär sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation vid psykisk ohälsa, strategier vid språkbarriärer : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marja Nordlundh; Isabella Florin; Katariina Sylvesten; [2012]
  Nyckelord :nurse; communication; psychiatry; language barriers; interpreter; sjuksköterska; kommunikation; psykiatri; språkbarriärer; tolk;

  Sammanfattning : Svensk sjukvård möter alltfler immigranter och asylsökande som lider av psykisk ohälsa. Inom psykiatrivården är kommunikation av extra stor vikt och talar patienter och sjukvårdspersonal inte samma språk uppstår lätt kommunikationsbarriärer. LÄS MER