Sökning: "anhöriga till missbrukare"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden anhöriga till missbrukare.

 1. 1. Anhörigstöd inom missbruk : En studie om socialarbetares arbete med anhörigstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Brännström; Agnes Göransson; Mirella Divalic Hansson; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; missbruk; medberoende; anhörigstöd; socialt arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur socialarbetare på ett antal verksamheter jobbar med anhörigstöd till personer som lever och/eller påverkas av en person som missbrukar. Studien baseras på en kvalitativ metod med sex semistrukturerade intervjuer med socialarbetare som arbetar med anhörigstöd inom alkohol- och narkotikamissbruk. LÄS MER

 2. 2. Vi får aldrig en andra chans till ett första möte : Att som stödgruppsledare få till allians med ungdomar som har missbruk i familjen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulf Zetterman; [2019]
  Nyckelord :Working alliance; Adolescents; Support Groups; First meeting; Dropouts; Codependence; Moments of meeting; Allians; Ungdomar; Stödgrupper; Första mötet; Avhopp; Medberoende; Mötesögonblick;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad ungdomar tyckte var viktigt i det första mötet med terapeuten, och vad i detta möte som fick dem att bestämma sig för att återkomma och påbörja en stödgrupp. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju unga vuxna i tjugoårsåldern som alla hade fullföljt en termin på en stödgruppsverksamhet för anhöriga till missbrukare i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. "Det är som en magnet, en stor stark, vanebildande magnet": En studie av medberoende i svenska självbiografier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Edvin Kvamme; [2016]
  Nyckelord :medberoende; självbiografier; medikalisering;

  Sammanfattning : Medberoende är ett begrepp som används för att beskriva livssituationen för personer som lever nära någon som befinner sig i missbruk. Begreppet myntades i 80-talets USA och har tack vare självhjälpsrörelser och självhjälpslitteratur för anhöriga till missbrukare fått stor spridning. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas integrering i missbruksvården : Socialsekreterares och missbruksbehandlares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Berglund; Hannah Ångman; [2016]
  Nyckelord :Integration; addict; relatives; addiction treatment; Integrering; missbrukare; anhöriga; missbruksvård;

  Sammanfattning : Socialtjänsten och tidigare forskning beskriver att anhörigas integrering i missbruksvården är bristfällig. Trots detta understryker allt mer forskning att denna integrering är en viktig och betydelsefull del i missbruksvården. LÄS MER

 5. 5. Hjälp till hjälp : En kvalitativ studie om vägen till missbruksbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Johan Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :Systems theory; addiction; addiction treatment; social networks; drug abuse; Systemteori; missbruk; missbruksbehandling; sociala nätverk;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har genom kvalitativ forskning med utgång i systemteorin syftat till att kartlägga den enskilda missbrukarens väg till missbruksbehandling. Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts och sedermera analyserats.Missbrukare utgör en särskild kategori i socialtjänstlagen. LÄS MER