Sökning: "anhörigas upplevelser av att vårda en person med demens"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden anhörigas upplevelser av att vårda en person med demens.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av att vårda person med demenssjukdom i hemmet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Tatiana Rydén; Linda Öman; [2018]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; Demens; Upplevelser; Vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det cirka 160 000 personer med demenssjukdom. Av dessa uppskattas ungefär 8000-9000 personer vara under 65 år. Tillsammans med anhöriga är omkring 1 000 000 drabbade av demenssjukdom och dess följdeffekter. Allt fler äldre och sjuka bor kvar i hemmet och anhörigas vårdinsatser i hemmet ökar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demens i sjukhusmiljö : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Dinos Imisides; Isabelle Noland; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Experiences; Hospital setting; Nurses; Demens; Sjukhusmiljö; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. Då människan uppnår allt högre ålder beräknas antalet personer med demenssjukdom öka, sjuksköterskor kommer att möta allt fler patienter med demens inom sjukhusvården. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser när en närstående med demenssjukdom flyttar till särskilt boende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elma Delimehic; Matilda Strand; [2017]
  Nyckelord :Dementia; spouses; children; nursing home; experiences; transition; Demens; makar; barn; särskilt boende; upplevelser; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor insjuknar i någon form av demenssjukdom. Det medför att även anhöriga till personer med demenssjukdom stiger i antal. Anhöriga ser det ofta som naturligt att vårda en familjemedlem, men när bördan blir för tung sker ofta en flytt till ett särskilt boende. LÄS MER

 4. 4. När demenssjukdomen skiljde oss åt - anhörigas perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Åsa Johansson; Marion Johansson; [2016]
  Nyckelord :Demens; anhöriga; upplevelser; gruppboende;

  Sammanfattning : Introduktion Med ökande ålder ökar också antal personer med demens i befolkningen. Det gör att fler anhöriga får anta rollen som vårdare och ställs inför svåra beslut. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med Alzheimers demens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Lindgren; Philip Schelin; [2016]
  Nyckelord :Alzheimers demens; närstående; anhörig; upplevelser; vårdare.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers demens är den vanligaste demenssjukdomen och en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Personen som lider av sjukdomen försämras successivt och sjukdomen varar livet ut. I dag har anhöriga en ansträngande roll när de vårdar sin närstående med Alzheimers demens. LÄS MER