Sökning: "anhörigstöd missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden anhörigstöd missbruk.

 1. 1. Stöd och hjälp till anhöriga - vårdnadshavare till barn med substansbruk : En studie av vad som är verksamt i behandlingsgrupper för anhöriga

  Master-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maria Gylling; [2021]
  Nyckelord :Groups for co-dependent; Co-dependent treatment; Substance abuse; Treatment dependence and CRAFT.; Anhöriggrupp; Behandling medberoende; Behandling anhöriga; Missbruk beroende och CRAFT.;

  Sammanfattning : Det beräknas att ca 36 % av Sveriges befolkning påverkas negativt av någon i deras närhet som antingen dricker för mycket alkohol eller brukar narkotika (Sundin & Landberg et al., 2018). De närmaste anhöriga, det vill säga familjen, är de som lider mest av deras anhörigas missbruk/beroende/substansbruk. LÄS MER

 2. 2. “...störst av allt är sorgen över det som aldrig blev, livet som blev så fel.” : En studie om 39 anhörigas upplevelser av att ha en närstående med drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Söderlund; Emma Wallin; [2021]
  Nyckelord :Anhörig; missbruk; droger; medberoende; konsekvenser; anhörigstöd;

  Sammanfattning : I skuggan av varje person i drogmissbruk finns oftast fyra till fem anhöriga som på något sätt dras in i personens beroendesjukdom. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter anhöriga till personer med drogmissbruk har samt vilka erfarenheter som existerar kring anhörigstöd. LÄS MER

 3. 3. Anhörigstöd inom missbruk : En studie om socialarbetares arbete med anhörigstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Brännström; Agnes Göransson; Mirella Divalic Hansson; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; missbruk; medberoende; anhörigstöd; socialt arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur socialarbetare på ett antal verksamheter jobbar med anhörigstöd till personer som lever och/eller påverkas av en person som missbrukar. Studien baseras på en kvalitativ metod med sex semistrukturerade intervjuer med socialarbetare som arbetar med anhörigstöd inom alkohol- och narkotikamissbruk. LÄS MER

 4. 4. Oron är stor även om den som missbrukar är vuxen! : En kvalitativ intervjustudie om behovet av stöd för anhöriga till personer med missbruk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Tillman; [2019]
  Nyckelord :Addiction; Health; Qualitative method; Relative; Relative support; Social support; Anhörig; Anhörigstöd; Hälsa; Kvalitativ metod; Missbruk; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Den som lever i en nära relation till en individ med missbruksproblematik påverkas oftast negativt. Den anhörige kan känna skuld och skam över situationen och det är vanligt att fysiska och psykiska problem för den anhörige förekommer. Studiens syfte är att undersöka vuxna anhörigas behov av stöd. LÄS MER

 5. 5. ”TÄNK OM JAG NU SKULLE GÅ UT OCH SKRIKA PÅ SNÖN, FÖR ATT JAG SKA FÅ TUSSILAGO ATT BLOMMA” : En intervjustudie om att vara anhörig till en person med överkonsumption av alkohol

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Kajsa Blomberg; Gunilla Andersson; [2017]
  Nyckelord :anhörig; närstående; alkohol; missbruk; beroende; medberoende;

  Sammanfattning : Många påverkas runt om personen som överkonsumerar alkohol, men forskningen gällande målgruppen är begränsad. Syftet med studien var att fånga upplevelsen av att vara anhörig till en närstående som överkonsumerar alkohol. LÄS MER