Sökning: "anhörigvårdare"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet anhörigvårdare.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jamila Umar; Sara von Dewall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Umar J & Von dewall S. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Balansen mellan symbolpolitiska och instrumentella motiv : En fallstudie om symbolpolitiska och instrumentellt, rationella motiv bakom EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovisa Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To increase better work-life balance for parents and carers in Europe, an initiative for a directive on the issue was presented by the European Commission in April 2017. The European Commission stated that the aims of the directive was to improve work-life balance for parents and carers in Europe with legislative and non-legislative measures. LÄS MER

 3. 3. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 4. 4. Anhörigvårdares upplevelser av att vårda sin familjemedlem med palliativ cancerdiagnos i hemmet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Linus Leoo; Linéa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cancer or neoplasms; experience; Family caregivers; qualitative research; relatives.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en familjemedlem får en palliativ cancerdiagnos sker vården ofta i hemmet av anhörigvårdare. Ett palliativt team och sjuksköterska från hemsjukvården kan också hjälpa till i familjemedlemmens omvårdnad. De stödformer som finns till anhörigvårdare är få. LÄS MER

 5. 5. Ett förändrat liv : Från anhörig till informell vårdare vid demensdiagnos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Daniela Escobar; Ebba Rosenquist; [2021]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; demens; hemmiljö; litteraturöversikt; transition; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen finns omkring 50 miljoner människor med demens och det upptäcks uppåt 10 miljoner nya fall varje år. Många patienter vårdas hemma av sina anhöriga. Det är sjuksköterskans ansvar att uppmärksamma och stödja anhörigvårdare för att de ska kunna klara av omvårdnaden. LÄS MER