Sökning: "anhörigvårdare"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet anhörigvårdare.

 1. 1. Anhörigvårdares upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde

  Författare :Bibe Gewargis; Lina Hassanov; [2019]
  Nyckelord :Anhörigvårdares perspektiv; hälsa; omvårdnad; stöd; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att medellivslängden stiger ökar även antalet personer med  demenssjukdom då det är en sjukdom som oftast drabbar personer av en högre ålder. Allt fler anhörigvårdare väljer att vårda personer med demenssjukdom i det egna hemmet eftersom dem känner ett ansvar för personen. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Andersson; Melina Nylén; [2019]
  Nyckelord :dementia; family; experience; home nursing;

  Sammanfattning : Background:As the life expectancy of the population increases, more people are diagnosed with dementia. The diagnosis causes a lack of self-care for the affected person, which can result in a relative taking up the role of caregiver. Thus, the quality of life of the relatives may deteriorate when their own needs are disregarded. LÄS MER

 3. 3. ALS patienters upplevelser av sjuksköterskans roll i omvårdnaden - Amyotrofisk lateralskleros : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fia Olofsson Ljungholm; [2018]
  Nyckelord :amyotrofisk lateralskleros ALS ; motorneuronsjukdom MND ; sjuksköterskans förhållningssätt; livskvalité; symtomlindring; omvårdnad; patientcentrerad vård; anhörigvårdare;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros (ALS/MND) är en nervsjukdom som drabbar de motoriska nervcellerna vilket medför att muskler förtvinar. Symtom som förekommer är förlamning, tal-kommunikationssvårigheter, sväljsvårigheter, nedsatt tarmrörelse, andningsproblem och psykiska besvär. Sjukdomen medför stort omvårdnadsbehov. LÄS MER

 4. 4. Stöd till anhörigvårdare vid vård i livets slut : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Westergren; Thererse Levander; [2018]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; distriktssköterska; palliativ vård; stöd; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Att vårda sin närstående i livets slut i hemmet kan av anhörigvårdare upplevas både psykiskt, emotionellt och fysiskt ansträngande. Det har även visat sig att distriktsköterskan upplever det svårt att tillgodose det stöd anhörigvårdarna anser sig vara i behov av. LÄS MER

 5. 5. Anhörigvårdare till demenssjuk i hemmet - Erfarenhet av e-hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Svetlana Bennedsen; Linda Boklund; Mikaela Törnkvist; [2018]
  Nyckelord :Dementia; e-health; carers; Demens; e-hälsa; anhörigvårdare;

  Sammanfattning : Den åldrande befolkningen ökar i flera länder i världen, vilket visar sig ge en ökning av personer med en demenssjukdom. Det sker ett utvecklingsarbete för att förbättra vården i hemmet, så att den demenssjuke kan bo kvar i sitt hem. LÄS MER