Sökning: "animal cruelty"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden animal cruelty.

 1. 1. Baksidan av djurskyddsarbetet : finns det ett samband mellan veterinärernas djurskyddsanmälningar och hot, trakasserier och våld mot veterinärer i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mikaela Neijdebro; [2022]
  Nyckelord :djurskydd; kliniskt verksamma veterinärer; anmälningsplikt;

  Sammanfattning : En viktig del av veterinärers roll i samhället är upprätthållandet av svenskt djurskydd. Ett av veterinärens verktyg är djurskyddsanmälningar, och veterinärer har en lagstadgad plikt att anmäla misstanke om brott mot djurskyddslagstiftningen till länsstyrelsen. LÄS MER

 2. 2. Det svenska djurskyddet - En förvaltningsrättslig och straffrättslig produkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Slatter; [2021]
  Nyckelord :Djurskydd; Djurplågeri; Förvaltningsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish regulation of animal welfare is based on two parallel systems, administrative law and penal law. Both systems are unique and contributes to the possibility of correctly applying law and regulations. LÄS MER

 3. 3. Djurens bästa vänner : Djurskydd, djurplågeri, och kultur i den svenska efterkrigstidens riksdagsdebatter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Gustav Furubjelke; [2021]
  Nyckelord :animal rights; animal cruelty; animal welfare; post-war Sweden;

  Sammanfattning : While public opinion and previous research on the emergence of the first comprehensive animal welfare law in Sweden in 1944 has regarded it as a natural development of the animal welfare debates around the turn of the century, new research on the subject has problematized this view, instead pointing out the law of 1944 as a discursive break, in which the “animal welfare regime” emerged out of the previous “anti-cruelty regime”. This study focuses on the period of time after this break, from 1944 to 1973, examining this relatively unexplored part of Swedish animal welfare history by turning to the parliamentary debates of the time and looking at which practices were problematized and on which grounds, as well as how the line was drawn between acceptable animal use and unacceptable animal (ab)use. LÄS MER

 4. 4. Norrbottens läns djurskyddsförening : Djurskyddsarbete och synen på djurplågeri

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Minny Norman; [2021]
  Nyckelord :Djurskydd; djurskyddsförening; djurskyddsarbete; djurplågeri;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om Norrbottens läns djurskyddsförening och hur denna, tillsammans med andra aktörer inom närliggande områden, arbetade för att öka djurskyddet och minska djurplågeri. Frågor som ställs blir bland annat hur föreningen arbetade med djurskydd och varför men också hur de resonerade vad gäller djurplågeri. LÄS MER

 5. 5. What is farm animal welfare? : a study of animal-based food consumers’ perceptions inMexico using the ZMET tool

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Cristel Alejandra Capetillo Hernandez; [2020]
  Nyckelord :animal-based; consumers; farm animal welfare; food; laddering; means-end chain; mental model; perceptions; personal values; ZMET;

  Sammanfattning : Authors stress that farm animal welfare (FAW) has become a mainstream contemporary societal demand worldwide, resulting in research conducted with FAW. The most popular type of research are surveys that analyse consumers’ attitudes towards FAW, yet, these are limited geographically to the European Union, the United States, and Canada. LÄS MER