Sökning: "animals"

Visar resultat 1 - 5 av 2149 uppsatser innehållade ordet animals.

 1. 1. UTMANINGEN ATT ÄTA NÅGON En diskursanalys av karnism, speciesism och “subjektifiering” i tv-serien Köttets Lustar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Emilia Vermelin; [2019-10-10]
  Nyckelord :Karnism; speciesism; diskursanalys; poststrukturalism; köttindustri;

  Sammanfattning : This thesis will examine how human language is used to, consciously and unconsciously, legitimize exploitation of nonhuman animals in the meat industry. I will examine how these functions, including carnist ideology, work to maintain the social institution within the meat industry. LÄS MER

 2. 2. A Sentiocentric Argument for Intervention in Nature: Why We Have Moral Obligations Towards Wild Animals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Gustav Sandgren; [2019-09-03]
  Nyckelord :Wild animal suffering; Intervention in nature; Animal ethics; Applied ethics; Sentientism; Value theroy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Towards a Societal Transformation - a qualitative study of grassroots innovations within waste management in Zanzibar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Victoria Rice; Johan Knape; [2019-07-09]
  Nyckelord :Grassroots innovations; evolution and development of grassroots innovations; social innovation; challenges and constraints of grassroots innovations; sustainability; waste management; scaling;

  Sammanfattning : The issue of waste is an increasing global problem, affecting people, animals and ecosystems. Zanzibar has experienced a dramatic increase of incoming tourists, with a growing waste problem as a result. LÄS MER

 4. 4. Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Clara Svensson; Elina Wallberg; [2019-06-25]
  Nyckelord :HbA1c; Curcumin; Diabetes Mellitus typ 2; Prediabetes; HbAlc; Curcumin; Diabetes Mellitus typ 2; Prediabetes;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos≥5,6 mmol/l- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Clara Svensson och Elina WallbergHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny Van OdijkLinje: Dietistprogrammet 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Individer med diabetes ökar årligen enligt World Health Organization ochuppskattas till år 2045 omfatta 629 miljoner människor. Diabetes är i dagsläget den sjundevanligaste dödsorsaken och kostar samhället enorma summor varje år. LÄS MER

 5. 5. IS TRANSFRONTIER CONSERVATION OVERCOMING THE PITFALLS OF LARGE-SCALE COLLECTIVE ACTION? A case study of the Great Limpopo Transfrontier Conservation Area in southern Africa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sharon Plotzki; [2019-04-09]
  Nyckelord :Transfrontier conservation; the Great Limpopo Transfrontier Conservation Area; collective action; resource management; common-pool resource;

  Sammanfattning : Management of migrating resources is typically referring to fish or water, but wildlife such as elephants, rhinos and lions can also classify as a migratory resource. These animals are generally constrained by political borders, but by implementing large wildlife-parks called transfrontier conservation areas the political borders between two or more states are opened. LÄS MER