Sökning: "animation"

Visar resultat 1 - 5 av 407 uppsatser innehållade ordet animation.

 1. 1. Simulating Wildlife Experiences: A History of Natural History in the BBC

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Michael Støen; [2021-02-25]
  Nyckelord :BBC; Walking with Dinosaurs; Wildlife documentaries; Natural history films; Circulation of knowledge; The linear model; Mechanical objectivity;

  Sammanfattning : This study places the BBC series Walking with Dinosaurs (1999) in the context of the history of wildlife filmmaking in the BBC, which began in the 1950’s. Despite Walking with Dinosaurs’s use of digital animation, as opposed to mechanical objectivity, a comparison of the intentions and epistemic notions of the creators of the program to those of their predecessors reveals a historical continuity in epistemic values, as well as in ideas regarding what positions natural history programs should hold in the circulation of knowledge between the scientific community, television, journalists, and the public. LÄS MER

 2. 2. Animated 2D Visualization of Evolving Trees : A Temporal Treemap Approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Svedhag; [2021]
  Nyckelord :Trees; Treemap animation; Stability; Slice-and-Dice; Temporal Treemaps; Information Visualization;

  Sammanfattning : Time-dependently changing hierarchical data structures are commonly visualized with animated treemaps. Changes in the data structure produce correlated changes in the animation. LÄS MER

 3. 3. Performance and Ease of Use in 3D on the Web : Comparing Babylon.js with Three.js

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Julia Johansson; [2021]
  Nyckelord :3D JavaScript frameworks; performance; ease of use; usability; learnability; Babylon.js; Three.js;

  Sammanfattning : 3D JavaScript frameworks are used for creating interactive 3D in web applications. There are two prominent frameworks: Babylon.js and Three.js. LÄS MER

 4. 4. Fabelös! - en barnmusikproduktion

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Love Meyerson; [2021]
  Nyckelord :children’s music; preschool; music production; animation; creativity; barnmusik; förskola; musikproduktion; animation; kreativitet;

  Sammanfattning : I det här projektet utforskas kreativitet genom musikproduktion, och då specifikt genom produktion av barnmusik i kombination med animerad film. Det bottnar i ett intresse av hur man kan använda sig av olika musikaliska verktyg för att hjälpa till att berätta en historia, och från en upplevelse av att mycket av det existerande materialet i genren är ”plastigt” och ”överproducerat”. LÄS MER

 5. 5. Physically-Based Animation of Fire for Android

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FREDRIK ALBERS; KARL ANDERSSON; ANTON FORSBERG; LOVISA GRAHN; DANIEL OLSSON; AXEL SVENSSON; [2020-10-29]
  Nyckelord :Fire simulation; Fire simulation Android; Fluid dynamics Android; Wavelet Turbulence; Simulation GPU; Fire simulation 3D;

  Sammanfattning : Animation of fire and fluids has been around for at least 20 years in the field of computer graphics. Theseanimations have over the years progressed into real-time simulations running on the GPU and further refined,thanks to modifications such as vorticity and wavelet turbulence, adding higher visual detail. LÄS MER