Sökning: "animerad karaktär"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden animerad karaktär.

 1. 1. Musik i film : Hur musik används för att beskriva prinsess-karaktärer i animerade Disney-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristina Gamez; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; Disney-prinsessor; animerad karaktär; feminism; musikundervisning;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan framgår det att undervisningen bör utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Film och media har idag blivit ett av ungdomars största intressen vilket gör att de får sina flesta musikaliska upplevelser från media. LÄS MER

 2. 2. Realistiskt eller överdrivet? : En studie om uncanny valley i animerad film

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :My Helmisaari; Tintin Torin; [2019]
  Nyckelord :Animation; Uncanny Valley; Empati; Film.;

  Sammanfattning : Till följd av snabba framsteg inom animeringsteknik har möjligheten att skapa realistiska datorgenererade karaktärer resulterat i att fenomenet uncanny valley eller på svenska kusliga dalen, som tidigare endast nämnts i samband med robotik, också visat sig existera i animerad film. Uncanny valley beskriver den subjektiva punkten när en virtuell karaktär uppfattas för realistisk eller människolik vilket leder till att den emotionella responsen hos betraktaren blir negativ istället för empatisk och engagerande. LÄS MER

 3. 3. Ledmotiv kontra instrumentation : Musikaliska associationer kopplat till karaktärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Vernersson; [2017]
  Nyckelord :Ledmotiv; Klangfärg; Instrumentation;

  Sammanfattning : Ledmotiv har länge används i olika sammanhang för att representera ett objekt eller en karaktär. Liknande anknytningar kan skapas genom att låta ett instrument representera ett fenomen. Denna studie undersöker representationen hos två animerade karaktärer med utgångspunkt ifrån två blåsinstrument och dess olika klangfärg. LÄS MER

 4. 4. En Studie i Känslor - Hur väl uppfattas emotionella ansiktsuttryck hos en Disney-karaktär av åskådare?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Oliva de Flon; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Animerad film blir alltmer populär och i takt med detta ökar kraven hos tittarna på verklighetstrogna och relaterbara animerade karaktärer. En stor del av det som gör en animerad karaktär relaterbar är dess ansiktsuttryck och förmåga att uttrycka igenkänningsbara känslor. LÄS MER

 5. 5. Gestförmedling av Animerad Karaktär : Problemlösning genom Instruktuva Gester

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Terése Falk; [2017]
  Nyckelord :Gränssnitt; Icke Spelbar Karaktär; Animation; Gestförmedling; Spatial Problemlösning;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur karaktärsanimationer kan användas som gränssnittsfunktion i både underhållande och lärande spel. Bakgrund behandlar gränssnittsdesign, karaktärsanimation i relation till instruktionsdesign samt förutsättningar för inlärning enligt kognitionsteori. LÄS MER