Sökning: "animism"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet animism.

 1. 1. Vestiges of Roman Cult Religion and Household Deities in the Northern Barbaricum: A study of statuettes and other anthropomorphic figures from Barbaricum, Britannia Superior and the Roman heartlands

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :David Stuart Parker; [2021]
  Nyckelord :Lares; penates; genius; anthropomorphic figures; household deities; domestic religion; cult worship; lararium; romanisation; hybridisation; animism; Romans; Roman cults; Roman Britain; Roman Iron Age; tribal societies; classical art.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This text serves as a fresh approach to the study of Roman influence on the Scandinavian region. This is achieved through the medium of various bronze statuettes, both from the Roman Empire itself as well as in the form of locally-produced anthropomorphic figures. LÄS MER

 2. 2. Framställning av samer i film : En kvalitativ innehållsanalys om framställningen av samer i spelfilmer producerade på 2000-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Larsson; [2020]
  Nyckelord :Samer; samer i film; minoriteter i film; svenska samer; samisk historia; Keith Selby och Ron Cowdery’s trestegsmodell; samisk religion; Stuart Hall; religionsundervisning; Sameblod; Glada hälsningar från Missångerträsk; Klaus; Misa Mi.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samer och deras religion framställs i fyra utvalda filmer producerade på 2000-talet. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys. Undersökningen kommer analyseras utifrån semiotisk teori och teorin om representation och stereotyper av Stuart Hall. LÄS MER

 3. 3. Animism and Anthropomorphism in Living Spaces : Designing for 'Life' in spatial interactions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Arjun Rajendran Menon; [2020]
  Nyckelord :Anthropomorphism; animism; interactions; spatial relations; HRI;

  Sammanfattning : Integrating animism and anthropomorphism into technology and our interactions with said technology allows for the design of better affordances, easier comprehension, and more intricate interactions between humans and technological artefacts. This study seeks to understand the circumstances and contexts under which humans tend to form emotional bonds with nonhuman entities and ascribe life-like or human-like qualities to them, through qualitative research. LÄS MER

 4. 4. Att möta Gud genom psykedeliska substanser : En innehållsanalytisk rapport av psykedeliska substansers effekt på människors livsåskådning och upplevelser av gudsmöten ur ett religionsvetenskapligt perspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Johansson; [2019]
  Nyckelord :psykedelisk; livsåskådning; mysticism; shamanism; animism; ayahuascha; DMT; psilocybin; LSD;

  Sammanfattning : Ändamålet med föreliggande rapport har varit att undersöka åtta personliga skildringar för att ta reda på hur deras livsåskådning ser ut efter att ha brukat psykedeliska substanser, samt undersöka huruvida något möte med Gud eller någon annan ”högre makt”, förekom under rusningstiden. För att besvara ändamålet har rapporten brutits ner till två frågeställningar, där den första hanterar vad som händer med livsåskådningen och det andra gudsmötet. LÄS MER

 5. 5. Jagt, sex og død. Et studie af airo-pais jagtritualer i amazonskoven

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Lasse Schiøtt; [2019]
  Nyckelord :Social Anthropology. Airo-pai. Cosmology. Hunting. Phenomenology. Ontology.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore relations between the Amazonian indigenous people Airo-pai and the animals and spirits inhabiting their natural environment. The thesis analyzes how non-human animals and spirits interact with Airo-pai during rituals and subsistence activities in their everyday life. LÄS MER