Sökning: "animus"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet animus.

 1. 1. Understanding Locke & Key: A Semiotic and Intertextual study of the Collective Unconscious and some of its Archetypes in Locke & Key

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Henrik Rogowski; [2020]
  Nyckelord :Comic books; Horror; Intertextuality; Julia Kristeva; Psychoanalysis; Carl Jung; Collective unconsciousness; Archetypes; Roland Barthes; Semiotics; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis’ focus will be on the comic book series Locke & Key in a semiotic and an intertextual reading through a psychoanalytical framework. The comic series is described as a “psychological horror” and a main theme running across the six volumes is good versus evil, and a lot of the narrative is helped by magical keys. LÄS MER

 2. 2. Les traces de mythes dans Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupery : Une analyse fondée sur la théorie du Carl Gustav Jung

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Lauma Treija; [2016]
  Nyckelord :Le Petit Prince; myths; Jung; archetypes; collective unconscious; self-realization;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the patterns of ancient myths that can be found in the novel Le Petit Prince by Antoine Saint-Exupery. In order to understand the culture and human behavior we will draw parallels to ancient myths and through the discovered myths in the novel, we will use the help of Carl Gustav Jung’s theory about the human psyche. LÄS MER

 3. 3. Själens spegel - psykets kroppsliga uttryck i Vergilius Aeneiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Martin Sjöström; [2015]
  Nyckelord :latin; vergil; aeneid; body; expression; mind; soul; anatomy; medicine; physiology; vergilius; aeneiden; kropp; själ; anatomi; medicin; fysiologi; metafor; metaphor; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : It is fascinating to think on how antiquity pictured the human body and especially the connection between the mind and body. To better understand this I have studied how Virgil uses medical, anatomical, and physiological terminology to describe feelings and psychological phenomena. LÄS MER

 4. 4. Ockultism i media : en jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Johanna Hertzberg; [2009]
  Nyckelord :ockultism; spiritism; andetro; paranormal; medium; jungiansk psykologi; komplexteori; animus; skuggan;

  Sammanfattning : Jag har alltid haft ett intresse för att förstå olika aspekter inom religion och andlighet. Under senare år har jag även utvecklat ett intresse för att förstå så kallade ockulta fenomen. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i TV4’s program Det Okända, 2009. LÄS MER

 5. 5. Individuationsprocessen från ett kvinnligt perspektiv : myterna om Sofia och Inanna, sagan om Tusenskinn betraktade ur jungiansk synvinkel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ulla Vändel Liminga; [2008]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; analytisk psykologi; C. G. Jung; Inanna; Sofia; Tusenskinn; myt; saga; symbol; arketyp; individuation; kvinnlig utveckling; jaget; persona; skugga; animus; självet; den stora modern;

  Sammanfattning : C. G. Jungs teori om individuationen, och huvuddelen av de beskrivningar som finns av den, t.ex. LÄS MER