Sökning: "anknytningsteori ledarskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden anknytningsteori ledarskap.

 1. 1. Barn i samspelssvårigheter i förskolan- En studie kring hur specialpedagoger kan stödja förskollärare i deras arbete med barn i samspelssvårigheter i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lena Franzén; Annika Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Förskola; lek; samspel; samspelssvårigheter; sociala färdigheter; socialkompetens;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractFranzén, Lena och Lindahl, Annika (2019). Barn i samspelssvårigheter i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Ålderssammansättningens betydelse för barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Grönstrand; Hanna Andersson Granström; [2018]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; inkludering; lärandemiljö; specialpedagog; åldersblandad och åldershomogen barngrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractCecilia Grönstrand och Hanna Andersson Granström (2018) Ålderssammansättningens betydelse för barn i behov av särskilt stöd i förskolan (The significance of age composition for preschool children in need of special support). Specialpedagogprogrammet, Lärande och Samhälle, Skolutveckling och Ledarskap, Malmö Universitet. LÄS MER

 3. 3. Anknytningsstil och ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Monika Larsson; [2016]
  Nyckelord :Attachment theory; leadership; RQ; Anknytningsteori; Ledarskap; RQ;

  Sammanfattning : Inledning: Relationen mellan chef och medarbetare, samt relationens funktion, har under senare år fått en allt större betydelse inom ledarskapsforskning. Hur kan anknytningsteorin användas för att öka kunskapen om chefers sätt att förhålla sig till sitt ledarskap i vår del av världen? Syftet med denna studie är att under svenska förhållanden undersöka hur anknytningsstilar fördelar sig inom en grupp chefer inom hälso- och sjukvård, samt om det finns samband mellan chefens anknytningsstil och hur chefen upplever olika relationella parametrar i ledarskapet. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares och föräldrars röster om inskolning av adopterade barn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Annika Björkman; [2014]
  Nyckelord :Adoption; Barn; Förskola; Inskolning; Trygghet; Anknytning; Kunskap; Separation; Bakgrund; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Björkman, Annika. (2013) Förskollärares och föräldrars röster om inskolning av adopterade barn i förskolan; Preschool teachers and parents opinion on the induction of adopted children in preschool. Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av att leva med barn med funktionsnedsättningar

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Holmgren; Jennie Norrman; [2012]
  Nyckelord :Bemötande; Funktionsnedsättning; Förhållningssätt; Föräldrar; Professionella; Specialpedagog; Upplevelser;

  Sammanfattning : Holmgren, Helena och Norrman, Jennie (2011). Föräldrars upplevelser av att leva medbarn med funktionsnedsättningar (Parents’ experiences of living with children withdisabilities). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogprogrammet, Malmö högskola. Att bli förälder innebär för många en stor omtumlande upplevelse. LÄS MER