Sökning: "anknytningsteori och affektteori"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anknytningsteori och affektteori.

 1. 1. Förebyggande specialpedagogiskt arbete i förskolan : En kvalitativ studie om kunskap från compassionfokuserad terapi i relation till omsorg, utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Carina Sandström; Frida Sjöström; [2021]
  Nyckelord :Anknytningsteori; Affektteori; Flow; Trecirkelmodellen;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan finns en helhetssyn på barnets behov där omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Compassionfokuserad terapi (CFT) fokuserar på känsloregleringens roll för människans överlevnad genom att uppmärksamma känslor associerade till trygghet, hot och utforskande. LÄS MER

 2. 2. Sexualbrottsdömdas upplevelse och behandlares bedömning av förändring inom kriminogena behovsområden efter behandling : En studie av Kriminalvårdens riskreducerande behandlingsprogram för sexualbrottsdömda, Relations- och samlevnadsprogrammet (ROS)

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Stina Lindegren; [2019]
  Nyckelord :Sexual offender; Treatment; Criminogenic needs; Locus of control; Attachment styles; Hypersexual disorder; Therapist rating; Sexualbrott; Behandling; Kriminogena behov; Känsla av kontroll; Relationsstilar; Hypersexuell störning; Behandlarskattning;

  Sammanfattning : The aim of this study was to test whether criminogenic needs change over the course of a cognitive-behavioural sexual offender-specific treatment programme (ROS) within a group of adult, incarcerated or on probation, male sexual offenders in Sweden. To measure criminogenic needs 25 offenders completed Locus of Control of Behaviour Scale (LCB), 26 Hypersexuality Behavior Inventory-19 (HBI-19) and 25 respectively 27 completed Relationship Scale Questionnare (RSQ), 2-factor. LÄS MER

 3. 3. ”Då blir det tre va” : En studie i hur föräldrar uttrycker mentalisering över sig själva och sitt nyfödda barn före och strax efter förlossning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Cicci Callmar; [2012]
  Nyckelord :Mentalisering; affekt; anknytning; samspel; reglering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker mentalisering och dess betydelse vid starten av ett föräldraskap, bildandet av en familj.– Studien utgår ifrån affektteori och anknytningsteori som en grund för mentaliseringsförmågans framväxande. LÄS MER