Sökning: "anknytningsteori"

Visar resultat 21 - 25 av 204 uppsatser innehållade ordet anknytningsteori.

 1. 21. Min kropp, din kropp - En studie om förskollärares syn på små barns integritet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Francesca Nobile; Zainab Al Hadad; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; integritet; kränkningar; sexuella övergrepp;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig kring begreppet integritet samt hur de menar att integritet blir synligt i arbetet med barn mellan 1-3 år. I inledning och bakgrund presenteras begreppet integritet kopplad till barnens rättigheter i förhållande till styrdokument och till en stark självkänsla. LÄS MER

 2. 22. "Relationsskapandet är grunden" : Sex kommunala förskolechefers berättelser om trygghet i förskola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Lundberg; Lisa Bohlin; [2019]
  Nyckelord :förskola; trygghet; anknytning; rollkonflikt;

  Sammanfattning : Majoriteten av alla barn i Sverige går i förskola och spenderar en betydande del av sin tid med andra vuxna än sin primära omsorgsgivare. Då små barn har omfattande trygghetsbehov är det relevant att undersöka hur förutsättningarna för en trygg omsorg ser ut. LÄS MER

 3. 23. Barn i samspelssvårigheter i förskolan- En studie kring hur specialpedagoger kan stödja förskollärare i deras arbete med barn i samspelssvårigheter i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Franzén; Annika Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Förskola; lek; samspel; samspelssvårigheter; sociala färdigheter; socialkompetens;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Franzén, Lena och Lindahl, Annika (2019). Barn i samspelssvårigheter i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 24. Sexualbrottsdömdas upplevelse och behandlares bedömning av förändring inom kriminogena behovsområden efter behandling : En studie av Kriminalvårdens riskreducerande behandlingsprogram för sexualbrottsdömda, Relations- och samlevnadsprogrammet (ROS)

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Stina Lindegren; [2019]
  Nyckelord :Sexual offender; Treatment; Criminogenic needs; Locus of control; Attachment styles; Hypersexual disorder; Therapist rating; Sexualbrott; Behandling; Kriminogena behov; Känsla av kontroll; Relationsstilar; Hypersexuell störning; Behandlarskattning;

  Sammanfattning : The aim of this study was to test whether criminogenic needs change over the course of a cognitive-behavioural sexual offender-specific treatment programme (ROS) within a group of adult, incarcerated or on probation, male sexual offenders in Sweden. To measure criminogenic needs 25 offenders completed Locus of Control of Behaviour Scale (LCB), 26 Hypersexuality Behavior Inventory-19 (HBI-19) and 25 respectively 27 completed Relationship Scale Questionnare (RSQ), 2-factor. LÄS MER

 5. 25. Pedagogers uppfattning om betydelsen av trygghet för barn på OB-förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :JIDA MAZHAR; Raluca Dragoman; [2019]
  Nyckelord :anknytningsteori; intervju; OB-förskola; omsorgsetik; trygghet;

  Sammanfattning : Pedagogers uppfattning om betydelsen av trygghet för barn på OB-förskola.... LÄS MER