Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. En tidsresa bland Norrköpings Promenader

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Wallertz; [2018]
  Nyckelord :promenad; allé; avenue; boulevard; promenade; walk; walkway;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa ett historiskt underlag för Norrköpings kommun, som kan ge vidare information till deras fortsatta arbete med planer över anläggningens föryngring. En stor anledning till detta är att Promenaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1994 och det krävs en förståelse av historien och det förflutna för att veta hur man i fortsättningen ska arbeta med anläggningen. LÄS MER

 2. 2. Pocket woods : experimentell design på en bostadsgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moni Majer; [2017]
  Nyckelord :stadens gröna närmiljö; vegetationsbyggnad och design; naturlika planteringar;

  Sammanfattning : Under de senaste årtionden ha det anlagts en mängd miniparker som kallas för Pocket parks, som fungerar som gröna oaser i stadsmiljön. Som komplement till detta finns en tanke som att anlägga Pocket-parks i form av Pocket woods, som utformas som skogsbestånd. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av platser att anlägga fickparker på med hjälp av multikriterieanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Felicia Ivarsson; Samuel Sundin-Anders; [2016]
  Nyckelord :Pocket park; densification; multi criteria analysis; ranking; geographic information system GIS ; Fickpark; förtätning; multikriterieanalys; rangordning; geografiskt informationssystem GIS ;

  Sammanfattning : Målet med studien är att med hjälp av multikriterieanalyser hitta platser i Gävle tätort att anlägga fickparker på. Till en början gjordes en litteraturöversikt som bland annat bidrog med uppfattningen om vad som är viktigt för fickparker och vilka kriterier som är användbara för att hitta platser att anlägga fickparker på. LÄS MER

 4. 4. Den gröna fickan i den stora staden : en studie av pocket parks betydelse för människans psykiska hälsa tillämpat i ett gestaltningsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Herloff Örngren; [2015]
  Nyckelord :pocket park; fickpark; psykisk hälsa; mental återhämtning; restorativ; designprinciper; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Grönska har många fördelar för människans psykiska hälsa. Bara några minuters vistelse i grönområden kan ge positiva effekter på bland annat stressnivå, koncentrationsförmåga och humör. Dagens trend med urbanisering och förtätning leder dock till att människor blir mer och mer isolerade från naturen. LÄS MER

 5. 5. Idékatalog för utveckling av ett naturlikt grönområde : analys av och idéer för en utveckling av Tre högars park i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustafsson Lovisa; [2015]
  Nyckelord :naturlika planteringar; naturlika grönområden; parkutveckling; parkkaraktärer;

  Sammanfattning : Tre högars park är en naturlik park belägen i östra kanten av den skånska staden Lund. Den anlades mellan 1969 och 1973 i samband med att staden expanderade. Idag är den i behov av en upprustning och utveckling för att bli en mer välkomnande och upplevelserik park. Inom detta examensarbete har olika platsanalyser gjorts i parken. LÄS MER