Sökning: "anlägga park"

Visar resultat 16 - 17 av 17 uppsatser innehållade orden anlägga park.

 1. 16. Rosendal : en trädgård i törnrosasömn. En trädgårdshistorisk beskrivning från dåtid till framtid

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Sara Andersson; Johanna Ericson; Linda Högberg; Emma Johansson; Boel Persson; [2007]
  Nyckelord :Rosendal; trädgårdsrestaurering; trädgårdshistoria; gods; godsmiljö; slottsträdgård; slottspark; renässans; Bille; Bennet; värdeanalys; bevarandestrategi;

  Sammanfattning : Rosendal ligger i nordvästra Skåne, i Kropps socken strax nordöst om Helsingborg. I denna uppsats behandlas godsets omgivningar ur ett dåtida, nutida och framtida perspektiv. Betoningen ligger på park och trädgård, men även det omgivande landskapet behandlas översiktligt. LÄS MER

 2. 17. Trädgård - en angelägen fråga : Carl Adam von Nolcken, Jordberga gods och trädgårdskulturens främjande i Skåne 1834-1857

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanne Hansen; [2006]
  Nyckelord :trädgård; park; trädgårdshistoria; Skånska trädgårdsföreningen; Carl Adam von Nolcken; Jordberga gods; 1800-tal;

  Sammanfattning : Baron Carl Adam von Nolcken was born in 1811. In 1834 he took over Jordberga Estate in the South of Skåne from his father. The estate remained in his possession until his death in 1857. LÄS MER