Sökning: "anmälningsplikt barn som far illa socialsekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden anmälningsplikt barn som far illa socialsekreterare.

 1. 1. Barn som far illa : -en studie kring samarbete mellan förskola och Individ- och familjeomsorgen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Camilla Johansson; [2017]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; BBIC; förskola; Individ- och familjeomsorgen; orosanmälan; sekretess;

  Sammanfattning : Studiens mål har varit att undersöka samarbetet mellan förskolan och Individ- och familjeomsorgen genom att låta lagar och tidigare forskning möta kvalitativa studier utförda i en liten norrländsk kommun. Utifrån de resultaten har studien syftat till att identifiera möjliga utvecklingsområden för förbättrat samarbete som kan gynna utsatta barn på ett positivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Att våga vara rösten åt de röstlösa : En kvalitativ studie om hur förskolepersonal kan upptäcka och agera när barn misstänks fara illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Jonsson; Melindha Önnerlöv; [2017]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; Handlingsplan; Signaler; Förskola; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att nå ökad kunskap för hur förskolepersonal kan upptäcka att barn far illa och hur de i samarbete med socialtjänsten kan agera vid sådan misstanke. Studiens två första frågeställningar undersökte vilka signaler förskolepedagoger uppmärksamade och hur de hanterade situationer där barn misstänktes fara illa. LÄS MER

 3. 3. Anmälningsplikten i förskolan, : En intervjustudie om kunskaperna hos dem som är skyldig att anmäla sin oro för barn.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Dahlöf; Liiz Pettersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete i pedagogik, 15 hp. Förskollärarprogrammet. Titel:                                   Anmälningsplikten i förskolan.                                             En intervjustudie om kunskaperna hos dem som är skyldig att anmäla sin oro för barn. LÄS MER

 4. 4. Hur bör man som pedagog i förskolan bemöta barn som far illa?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kerstin Persson; Therese Johansson; [2009]
  Nyckelord :barn som far illa; bemötande; Pierre Bourdieu; anmälningsplikt; pedagogens roll;

  Sammanfattning : Hur bör man som pedagog bemöta barn som far illa i förskolan? [How should a teacher meet children exposed to maltreatment in preschool?] Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Examensarbetet handlar om hur man som pedagog i förskolan bör agera vid misstanke om att ett barn far illa och hur man bör bemöta dessa barn i förskolan. Samtidigt vill vi belysa tecken på hur ett barn kan fara illa och vad lagen säger. LÄS MER

 5. 5. ”Och sen är det dött, tyst, färdigt” - en studie om återkoppling till pedagoger efter anmälan till socialtjänsten

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Britta Jacobs; Lisa Mueller; [2008-06-10]
  Nyckelord :samverkan; pedagoger; återkoppling; anmälningsplikt; socionomer;

  Sammanfattning : SyfteDenna studie syftar till att undersöka hur samverkan upplevs fungera mellan de två professionerna pedagoger i skola och socionomer inom socialtjänst, gällande anmälningsplikten, med särskilt fokus på återkopplande aspekter. Med detta arbete vill vi också närma oss varandras professioner för att bättre kunna förstå och samverka i vårt stundande yrkesliv. LÄS MER