Sökning: "anmälningsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet anmälningsplikt.

 1. 1. “Mitt ansvar är ju naturligtvis mot familjen men i huvudsak mot barnet, att se till barnets bästa” En kvalitativ studie gällande anmälningsplikt hos förskollärare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba Lundqvist; Julia Pärli; [2020]
  Nyckelord :Reporting obligations; the social services law notification obligation; report of concern in preschools; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to insufficient knowledge on preschool teacher reporting obligations, studies show that fewer reports are made regarding children that might need help. The aim of the study was to illustrate how preschool teachers interpret and apply the law on reporting obligations in preschool activities and to illustrate the collaboration between preschool and social services. LÄS MER

 2. 2. När något inte stämmer: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa eller misstänks fara illa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Mirshahi; Nora Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; Erfarenheter; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och skyddas från alla former av våld. Att som barn utsättas för våld kan ge negativa konsekvenser och barnets utveckling riskerar att påverkas. LÄS MER

 3. 3. Omständigheter som påverkar ambulanspersonal att göra orosanmälan när barn far illa : En mixad studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Barnmisshandel; Orosanmälan; Socialtjänsten; Anmälningsplikt;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Ambulanspersonal måste hantera patienter i alla åldrar och i alla tänkbara miljöer. Sverige var första land i världen med att förbjuda alla former av barnaga och all sjukvårdspersonal är anmälningsskyldiga när ett barn misstänkts fara illa. LÄS MER

 4. 4. När plikten kallar : en allmän litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av att göra en orosanmälan när barn misstänks fara illa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Anna Andersson; Jennifer Redinge Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelse; anmälningsplikt; barn som far illa; personcentrerad omvårdnad; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är ett globalt problem och den första januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Sjuksköterskor har, bland flera yrkeskategorier, en anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. I omvårdnadssituationen kan sjuksköterskor ha både direkt och indirekt kontakt med dessa barn. LÄS MER

 5. 5. Att orosanmäla eller inte : Intervjustudie med sjuksköterskor inom barnsjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Wikman Louise; Anna Dahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Barn som far illa; kollegialt stöd; orosanmälan; sjuksköterskans intuition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt tidigare studier har det framkommit att sjuksköterskor har en lägre benägenhet att orosanmäla än andra yrkeskategorier. Alla har ett ansvar att uppmärksamma barn som far illa och sjuksköterskor har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om ett barn misstänks fara illa. LÄS MER