Sökning: "ann hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden ann hansson.

 1. 1. Tidig läsinsats i förskoleklass : effekt av insats och elevers upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ann-Charlotte Ahlin; Anette Hansson; [2019]
  Nyckelord :Decoding; early reading interventions; inclusion; motivation; multisensory; participation; preschool; student experiences; Avkodning; delaktighet; elevers upplevelser; förskoleklass; inkludering; motivation; multisensorisk; tidiga läsinsatser;

  Sammanfattning : A prerequisite in today´s society is to be able to read and write in order to be able to develop fully into a participant community citizen. The aim of the Swedish curriculum is for the pupils to learn to read and write so that they can benefit from the education (Skolverket, 2011a). LÄS MER

 2. 2. Medias perspektiv på personerna bakom svensk damfotbolls guldår 1984 : Om sociala strukturer och social handling som gör skillnad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oskar Hansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study I describe the persons who got the most publicity in media during womens football European Championship in 1984. The aim of this study is to examine what the persons are saying about the social structures in the Swedish football family in 1984 and what social actions they did to the raise of womens football. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt ledarskap : med fokus på mjuka färdigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Ann-Sophie Helgesson; Lena Hansson; [2015]
  Nyckelord :mjuka och hårda färdigheter; social kompetens; framgångsfaktor; påverkan; erfarenhet; pedagogiskt ledarskap;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Linnéuniversitetet, Växjö Institutionen för pedagogik Pedagogiskt ledarskap med fokus på mjuka färdigheter, Examensarbete 15hp   Titel                                    Pedagogiskt ledarskap med fokus på mjuka färdigheter Författare                          Lena Hansson och Ann-Sophie Helgesson Handledare                        Stefan Sellbjer Datum                                Juni 2015 Antal sidor                        30   Nyckelord: Mjuka och hårda färdigheter, social kompetens, framgångsfaktor, påverkan, erfarenhet, pedagogiskt ledarskap   Syftet med studien är att undersöka sex stycken ledares förståelse av mjuka färdigheter i det pedagogiska ledarskapet. Studien är baserad på en kvalitativ studie med halvstrukturerade frågor och standardisering, analysformen är dataanalys med deduktiv ansats och hermeneutiskt synsätt. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutveckling för ökad innovationsförmåga i småföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christin Ankarstrand; Johanna Egenor Lohman; [2014]
  Nyckelord :interaction; learning from each other; competence development project; innovation; bounded rationality.; samverkan; lära av varandra; kompetensutvecklingsprojekt; innovation; begränsad rationalitet.;

  Sammanfattning :  De senaste åren kan vi se ett ökat intresse för lärande i organisationer och kompetensutveckling. Detta menar många forskare och beslutsfattare är en väsentlig del för produktivitet, konkurrenskraft och innovation. LÄS MER

 5. 5. Miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED - Kunskap och initiering i byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Jenny Rasmusson; Ann Hansson; [2011]
  Nyckelord :miljöcertifieringssystem; breeam; bre; leed; usgbc; sgbc; projektledare; initiering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED undersökts. Ett miljöcertifieringssystem är ett ledningssystem för hur arbete med nybyggnationer ska ske för att vara mer miljövänliga. BREEAM är ett brittiskt certifieringssystem och LEED är ett amerikanskt certifieringssystem. LÄS MER