Sökning: "ann marie bengtsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ann marie bengtsson.

 1. 1. "Toalett" - Barns perspektiv på läsmiljöer är inget att skita i : En kvalitativ studie över barns planering och skapande av tänkbara lärmiljöer kring böcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marie Samuelsson; Ann Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det råder statlig och politisk enighet om att barn och ungas läsfärdighet har försämrats vilketär alarmerande. Att skapa gynnsamma lärmiljöer kring böcker ses enligt forskning sombetydande för barns intresse och utveckling inom detta område. LÄS MER

 2. 2. Sourcingprocessen : Ett äktenskap i nöd och lust?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Anna Bengtsson; Ann-Marie Gustavsson; Caroline Johnsson; Lovisa Thulin; [2006]
  Nyckelord :outsorcing; insourcing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Outsourcing har under en längre tid varit en populär företeelse hos företag. Många företag har nu börjat ifrågasätta hur lönsamt det verkligen har varit och en del har börjat överväga insourcing. Denna process från motiv till outsourcing till motiv till insourcing beskriver vi i en sourcingprocess. LÄS MER