Sökning: "ann-sofie Pettersson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ann-sofie Pettersson.

 1. 1. Det verkade så enkelt : En essä om attleda ett arbetslag

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann-Sofie Pettersson; [2016]
  Nyckelord :pre-school; boss; leader; curriculum; group dynamics; work group; team; förskola; chef; ledare; läroplanen; gruppdynamik; arbetslag;

  Sammanfattning : I denna essä reflekterar jag över ett dilemma som är egenupplevt. Dilemmat handlar om svårigheten i att leda ett arbetslag som ännu inte är färdig utbildad förskollärare. Dilemmat belyser min utvecklingsprocess som jag genomgått under min erfarenhetsbaserade förskollärarutbildning. LÄS MER

 2. 2. Musikartister – ett underhållande innehåll En studie om hur kvinnor vill ta del av musikartister i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Pettersson Ann-Sofie; Maja Rönnbäck; [2012-02-14]
  Nyckelord :Konsumtionsforskning; medieanvändning; medieval; musikartister; populärkultur; push pull; uses and gratifications;

  Sammanfattning : Titel: Musikartister – ett underhållande innehåll. En studie om hur kvinnor vill ta del avmusikartister i mediaFörfattare: Ann-Sofie Pettersson och Maja RönnbäckUppdragsgivare: Evelyn JonsKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, examensarbete, Institutionen för journalistik,medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetTermin: Höstterminen 2011Handledare: Marie GrusellAntal ord: 17 480Syfte: Att undersöka hur kvinnor vill ta del av musikartister i media. LÄS MER

 3. 3. Alternativ och kompletterande kommunikation : AKK

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Ann-Sofie Pettersson; Maria Tagesson; [2010]
  Nyckelord :AKK; alternativ kommunikation; specialpedagogens roll;

  Sammanfattning :  AbstractSyftet med följande arbete är att undersöka vad AKK är och hur det används av specialpedagoger i pedagogiska verksamheter, 0-12 år. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om AKK. Med hjälp av intervjuer med specialpedagoger ville vi undersöka deras roll vid användandet av AKK. LÄS MER

 4. 4. Vad beror det på att man väljer ämnesundervisning framför tematisk undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Ann-Sofie Bossen; Houda Pettersson; [2008]
  Nyckelord :Tematisk undervisning; lärarutbildning;

  Sammanfattning : Vår definition av begreppet Tematisk undervisning har gjorts utifrån litteratur inom området och utifrån intervjuer. Med tematisk undervisning menar vi att man arbetar ämnesintegrerande i form av olika teman som kan variera i längd. Denna definition kommer vi att bygga vår studie på. LÄS MER

 5. 5.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ann-Sofie Modée Ederström; Elisabeth Pettersson; [2008]
  Nyckelord :elevvårdspersonal; skolkuratorns roll; skolsocialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få förståelse för hur skolkuratorer ser på sitt arbete och sin yrkesroll. Vi har därför valt en hermeneutisk ansats och en kvalitativ metod i form av intervjuer. Nio skolkuratorer har blivit intervjuade. Frågorna har utformats utifrån en låg grad av standardisering och strukturering. LÄS MER