Sökning: "anna andersson halmstad"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden anna andersson halmstad.

 1. 1. Obetalt arbete, kontaktyrken och kvinnors hälsa : En kvalitativ studie om kopplingen mellan det obetalda arbetet i hemmet, att arbeta inom funktionshinderomsorgen och kvinnors upplevelse av stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Krantz; Maria Andersson; [2018]
  Nyckelord :Socialt arbete; genus; kontaktyrken; obetalt arbete; stress;

  Sammanfattning : Contact professions which refers to human-care professions is described as belonging to a segregated labor market, where statistics show that women in the professional category are sick-worn to a greater degree than men. Research also shows that work in disability care is stressful as the individual can have a challenging behavior. LÄS MER

 2. 2. IT-system som stöd för personaladministration på sjukhus : En fallstudie om vilka utmaningar med personaladministration som ett sjukhus kan hantera med stöd av IT-system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sanna Andersson; Anna Lidén; [2018]
  Nyckelord :Utmaningar; personaladministration; vårdpersonal; IT-system;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en ansträngd hälso- och sjukvård på grund av begränsat med personalresurser och ett ökat vårdbehov. Statens offentliga utredningar lyfter att svensk sjukvård behöver effektiviseras för att kunna hantera problem med exempelvis överbeläggningar. LÄS MER

 3. 3. Gruppen, vardagen och matematiken : - en studie om elevers roller och arbete i grupparbete med vardagsnära problemlösning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nelly Andersson; Anna-Karin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Matematik; vardagsnära; problemlösning; grupparbete; roller;

  Sammanfattning : Matematik är ett ständigt aktuellt ämne. Enligt Skolverket ska lärare hjälpa elever att se matematiken i vardagen och ge möjligheter till grupparbeten.Tidigare forskning tyder på att elever kan ha svårigheter med vardagsnära matematik och grupparbete kan leda till en hög alternativ låg nivå av samarbete. LÄS MER

 4. 4. En egen identitet : En komparativ studie av Amanda Svenssons Hey Dolly, Välkommen till den här världen och Allt det där jag sa till dig var sant

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Andersson; [2016]
  Nyckelord :Amanda Svensson; Hey Dolly; Välkommen till den här världen; Allt det där jag sa till dig var sant;

  Sammanfattning : This essay is a study of three fiction novels by the Swedish author Amanda Svensson: Hey Dolly (2008), Välkommen till den här världen (2011) and Allt det där jag sa till dig var sant (2014). A unified theme for the novels is identity making where the three young female protagonists try different identities and explore who they are. LÄS MER

 5. 5. Vardagsnära matematikundervisning : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nelly Andersson; Anna-Karin Eriksson; [2016]
  Nyckelord :matematikundervisning; vardagsnära; vardagsanknytning; motivation; resultat;

  Sammanfattning : Ett kunnande i matematik är en viktig del för att bli en fullt deltagande individ i samhället. Lärare i de tidiga skolåren har en stor betydelse för elevernas grundläggande kunskaper och fortsatta lärande i matematik. LÄS MER