Sökning: "anna andreasson slöjd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden anna andreasson slöjd.

 1. 1. ”Jag har inte en jävla aning alltså. Det är ju fett onödigt, om man tänker, alltså.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Susanna Andréasson; Anna Höglund; Madelen Selin; [2014-06-25]
  Nyckelord :elevers perspektiv; gruppintervjuer; Lgr11; NU-03; slöjd; sociokulturellt.;

  Sammanfattning : Vår upplevelse var att det pratas för lite om slöjdens syfte och mål med eleverna på grundskolan och vi ville genom denna studie undersöka huruvida detta stämde. Syftet med denna undersökning var att kartlägga hur vår urvalsgrupp beskriver och uppfattar slöjd i jämförelse med kursplanens syfte och kunskapskrav. LÄS MER

 2. 2. "Skräp" i skolan ­ En undersökning om användningen av skräp som material i slöjd- och bildämnet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Stina Aronsson; Anna Andreasson; [2007]
  Nyckelord :skräp; slöjd; bild; konst; miljö; kreativt skapand;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka skräp som ett möjligt material och för kreativtskapande bildämnet i slöjdämnet. Metoder för arbetet har varit: litteraturstudier,enkätundersökning och undersökning av fältet. LÄS MER