Sökning: "anna hägglund"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden anna hägglund.

 1. 1. En mittpunkt för aktivitet : En studie om utformningen av ett multifunktionellt förskolerum

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna-Sara Hägglund; [2017]
  Nyckelord :Information design; Spatial design; Preschool environment; Form; Colour; Light; Multipurpose environment; Informationsdesign; Rumslig gestaltning; Förskolemiljöer; Form; Färg; Ljus; Multifunktionella rum;

  Sammanfattning : This thesis is a study on how to design a multipurpose preschool room, where the  organization and structure of the room communicates its functions and purpose. The purpose with the study is to design a room that can be a tool for the preschool teachers and that helps children develop their curiosity and learning skills. LÄS MER

 2. 2. Arvsynd och dop: En diskussion om synen på arvsynd och dop bland nutida svenskkyrkliga teologer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anna Borg; [2016]
  Nyckelord :ambivalens; arvsansvar; dop; Arvsynd; omformulering av arvsyndsläran; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Vilken problematik kan uppstå kring den lutherska läran om arvsynden, och vilka försök till omtolkning av arvsyndsläran har gjorts bland teologer med bakgrund i den svenskkyrkliga traditionen? Vilken konsekvens får detta för synen på dopet? Detta är frågor som behandlas i den här uppsatsen, utifrån några nutida svenska teologer som har vigningstjänst i Svenska kyrkan. Uppsatsen lyfter fram Anna Karin Hammar, Eva-Lotta Grantén, Sören Dalevi, Thomas Ekstrand och Ragnar Holte, som var och en ger olika syn på problematiken kring, samt förslag till nytolkningar av arvsynden. LÄS MER

 3. 3. Att lyfta på locket. En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse att möta kvinnor som utsätts för våld i sin parrelation.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Karlsson; Klara Hägglund; [2015-02-02]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnor; sjuksköterskors upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och sker i alla delar av samhället. Våld i nära relationer innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och socialt våld. Hälso- och sjukvårds personal har ansvaret att identifiera våldsutsatta individer och bör därför ha kunskap om symtom och tecken som tyder på våld. LÄS MER

 4. 4. Bevisprövning gällande s.k. osanna fakturor : vad har hänt efter HFD 2012 ref. 69 I-III?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Zara Hägglund; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att arbeta säkert i byggbranschen. : En kvalitativ studie om säkerhetskulturen inom NCC Construction, avdelning Västerbotten.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Hallgren; Anna Hägglund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de farligaste branscherna, i Sverige, där 55 personer omkommit de senaste fem åren. En organisations säkerhetskultur är en viktig faktor för att minimera olycksfall på arbetet. På grund av detta är det intressant att undersöka hur säkerhetskulturen ser ut inom ett svenskt byggföretag. LÄS MER