Sökning: "anna helg granbom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden anna helg granbom.

 1. 1. Övergången mellan gymnasiala och akademiska studier – ur ett studentperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Helg Granbom; [2014-08-25]
  Nyckelord :stadieövergång; nybörjarstudenten; studieavhopp;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA220Vt 2014Handledare: Sally Boyd.... LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattar studenter övergången mellan gymnasiala och akademiska studier?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Helg Granbom; [2013-03-12]
  Nyckelord :stadieövergång; breddad rekrytering; Språkverkstäder;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Sören AnderssonTore Otterup.... LÄS MER