Sökning: "anna josefsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden anna josefsson.

 1. 1. Hur sjuksköterskan kan lindra det existentiella lidandet hos patienter inom palliativ vård : En litteraturbaserad studie grundad på analys av kvalitativ forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

  Författare :Josefine Josefsson; Anna Johansson; [2015]
  Nyckelord :Existential issues; Existential suffering; nursing; palliative care; patients;

  Sammanfattning : Background: When a patient suffer from a disease and is in need of palliative care, it is normal to have existential questions and thoughts. For some patients these questions can be painful and the nurse need to have knowledge about dealing with these kind of questions and thoughts to be able to relieve and/or prevent this kind of suffering. LÄS MER

 2. 2. The influence of seating load on internal and marginal fit of a fixed dental prosthesis

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Anna Fridell; Hanna Josefsson; [2015]
  Nyckelord :Marginal fit; Internal fit; Marginal adaptation; Internal adaptation; Fixed dental prosthesis; FDP; Seating load;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur olika axiala tryck och skjuvkrafter påverkade marginal och intern passform i en sexledsbro i titan i överkäkens frontregion.Material och metod: En litteratursökning gjordes för att insamla bakgrundsmaterial. LÄS MER

 3. 3. Jag styrs av pengarna -som jag inte har : En litteraturstudie om hur personer med psykiskt funktionshinder upplever att ekonomin inverkar på deras vardag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anna Eriksson; Linda Josefsson; [2013]
  Nyckelord :Mental illness; Economy; Stigma; Daily life; Vulnerability; Psykisk sjukdom; Ekonomi; Stigmatisering; Vardag; Utsatthet;

  Sammanfattning : Background:Persons living with a mental illness often have to put up with a financial disadvantage. Their ability to work is often limited and because of that they have to rely on the welfare reform to get an income. This income is often low compared to other citizens which by itself is something strongly associated with mental illness. LÄS MER

 4. 4. Mormors misstag : En studie av elevers uppfattningar om miljöproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Alenstål; Anna Josefsson; [2012]
  Nyckelord :hållbar utveckling; miljöproblem; elevers uppfattningar; socialisation; social bakgrund;

  Sammanfattning : Följande uppsats syftar till att, genom samtalsintervjuer, undersöka hur elever med olika social bakgrund uppfattar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Främst undersöks elevers uppfattningar om miljöproblem. Intervjuer har genomförts med ett antal elever i årskurs 6. LÄS MER

 5. 5. Standardisering kontra flexibilitet : En fallstudie av utvecklingsprocesser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Östlund; Anna Josefsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Process standardization is a topic that has generated a lot of research and literature. At first, the focus was on production; today processes are used in all different kind of business areas.The aim of this study has been to analyze how processes can be applied on development businesses and how IT systems affect the result of the process. LÄS MER