Sökning: "anna källström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden anna källström.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av att ringa efterlevandesamtal till närstående inom sluten palliativ vård

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ulla-Britt Källström; Anna Wallón; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor inom sluten palliativ vård beskriver sin upplevelse av att ringa efterlevandesamtal till närstående. Bakgrund: Palliativ vård slutar inte i och med att patienten dör. LÄS MER

 2. 2. Icke verbal kommunikation i vårdmötet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Frida Källström; Anna Dynesius; [2014]
  Nyckelord :Nonverbal communication; patient; healthcare; body language; communication; nursing; Icke verbal kommunikation; kommunikation; patient; vårdpersonal; kroppspråk; omvårdnad;

  Sammanfattning : Icke verbal kommunikation förekommer i vårdmöten dagligen. Den kan vara omedveten och otydlig vilket kan göra patienten förvirrad och stressad. Informationen som patienten får av sjukvårdspersonal uttrycks både med verbal och icke verbal kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Ordföljd i andraspråksinlärares svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkstig; [2012-10-29]
  Nyckelord :huvudsatsordföljd; bisatsordföljd; placering av inte; ordföljd i satsens slutfält;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Vårterminen 2012Handledare: Roger Källström.... LÄS MER

 4. 4. Språkundervisning på målspråket : Utmaning eller självklarhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zarah Källström Diaz; Anna Hofvander; [2012]
  Nyckelord :målspråk; moderna språk; språkinlärning; språkdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka i vilken omfattning undervisande lärare i Moderna språk på steg 3, 4 eller 5 på gymnasiet talar målspråket i klassrums-sammanhang. Genom ett antal observationer ville vi kartlägga i hur stor utsträckning lärarna använder målspråket när de undervisar, och i vilken utsträckning de talar svenska med eleverna. LÄS MER

 5. 5. Dopundervisning i Svenska kyrkan: Från katekesundervisning till dagens undervisning. Vad säger församlingsinstruktioner och doppastoraler om dagens dopundervisning?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anna Nilsson; [2012]
  Nyckelord :dopundervisningsämnen; församlingsinstrutioner; doppastoraler; pastoral care; dopundervisning; Svenska kyrkan; catechesis; catechism; subjects of pre- and post-baptismal education; parish instructions; pastoral instructions about baptism; Church of Sweden; pre- and post-baptismal education; katekes; pastoral omsorg; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om dopundervisning i Svenska kyrkan. Undersökningen börjar med en genomgång av hur dopundervisningen har sett ut från Jesus tid fram till idag. LÄS MER