Sökning: "anna karlsson jönköping"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden anna karlsson jönköping.

 1. 1. "Så länge man visar att man finns...". : En kvalitativ studie om trygghet och relationer i förskollärares arbete med nyanlända barn.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Lisefors; Elin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; Förskola; Nyanlända barn; Trygghet; Anknytning; Relationer;

  Sammanfattning : "Så länge man visar att man finns...". LÄS MER

 2. 2. Konsten att möta olika förväntningar i personalarbete : En kvalitativ studie om upplevd rollkonflikt hos HR-praktiker inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lydia Karlsson; Anna Hermansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien ämnade att söka förståelse för om yrkesverksamma inom personalarbete (HR) i den offentliga sektorn upplever rollkonflikter som en följd av olika förväntningar hos arbetsgivare och arbetstagare. Studien utgjordes av en kvalitativ design och ett målinriktat urval tillämpades, vilket resulterade i tio HR-praktiker. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att leva med synnedsättning orsakad av åldersrelaterade kroniska ögonsjukdomar - en littaraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Granath; Linda Karlsson; IzaBella Magyarovari; [2017]
  Nyckelord :upplevelser; synnedsättning; åldersrelaterad kronisk ögonsjukdom; personcentrerad vård; omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Påverkar arbetet med Corporate Social Responsibility de anställda? : En kvantitativ studie av ett kooperativt företag i fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Irma Cavka; Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :corporate social responsibility; organizational commitment; organizational citizenship behavior; affective commitment; job turnover; anställda; psykologi; företagens samhällsansvar;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka huruvida ”Corporate Social Responsibility” (CSR) påverkar de anställdas organisatoriska engagemang och ”Organizational Citizenship Behavior” (OCB) positivt samt huruvida CSR-aktiviteterna minskar de anställdas vilja att säga upp sig. Forskningsstrategin har utgått ifrån en deduktiv ansats och grundades i en kvantitativ design där en webbaserad enkätstudie skickades ut till de anställda på ett medelstort kooperativt företag inom fastighetsbranschen under april 2016. LÄS MER

 5. 5. Att öka attraktiviteten genomförnyelse av offentliga rum : -En fallstudie om Råslätt centrum, Jönköping

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Nora Sarii; Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Attractiveness; “million home program”; renewal; design proposals; Attraktivitet; miljonprogramsområden; förnyelse; utformningsförslag;

  Sammanfattning : Purpose: Råslätt is a residential neighborhood that is part of the Swedish “million homeprogram” (1965-1975). The area consists almost entirely of rental apartments inprefabricated concrete buildings of 6-8 floors. Unemployment rates are high and thearea is also highly segregated. Because of this, Råslätt has a bad reputation. LÄS MER