Sökning: "anna lindbom"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden anna lindbom.

 1. 1. "Just nu vill jag bara trycka ut den här ungen och försöka få tillbaka min kropp" : En studie om kvinnors upplevelser av den gravida kroppen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Anna Lindbom; [2017]
  Nyckelord :Kropp; Graviditet; Normer; Ideal; Kroppsbild;

  Sammanfattning : För kvinnor innebär en graviditet en tid av såväl fysiska som psykiska förändringar. Dessa förändringar är naturliga och försvinner oftast efter förlossningen. De plötsliga kroppsliga förändringar som sker i en gravid kvinnas kropp leder ofta till att kvinnan känner att hon förlorar kontrollen över kroppen. LÄS MER

 2. 2. Ut på tur - aldrig sur : ett gestaltningsförslag för en ny hamnpromenad i Trondheim

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Lindbom; Ida Roos; [2017]
  Nyckelord :promenad; rekreation; hamn; gestaltning; vatten; industri;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att i form av ett promenadstråk skapa klimatanpassad rekreation nära vattnet i Trondheim, genom att utforska hur gestaltningen kan fördröja översvämningsvatten samtidigt som rekreativa och historiska värden tillvaratas och stärks. Promenadstråket går genom ett hamnområde och har som syfte att förbinda centrum med fjorden, samtidigt som det länkar ihop befintliga promenadstråk. LÄS MER

 3. 3. Kan staten mörka en nedskärning? - En fallstudie om hur resursurholkningen av högre utbildning kan förstås som en medveten nedskärning av välfärdsstaten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Persson; [2016]
  Nyckelord :Välfärdsstaten; mörkning; högre utbildning; resurstilldelningssystem; nedskärning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explain the erosion of funding of higher education in Sweden as a retrenchment of the welfare state. The theoretical foundation of the analysis is a specific part of Paul Pierson’s theory The New Politics of the Welfare State, which concerns retrenchment by obfuscation. LÄS MER

 4. 4. Korsa! : ett gestaltningsförslag till församlingshemmet i Rättviks innergård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Lindbom; [2015]
  Nyckelord :entré; församlingshem; gestaltning; innergård; ljus;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to redesign the courtyard of the parish house in Rättvik. The parish house is a social meeting place in the city, with many activities daily. This leads to a broad variety of visitors in all ages. LÄS MER

 5. 5. En svårlöst vårdekvation med den obokade patienten : En kvalitativ intervjustudie av distriktssköterskans upplevelse på vårdcentral

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Lindbom; Viktoria Nyemad; [2015]
  Nyckelord :obokad patient; distriktssköterska; upplevelse; vårdcentral; vårdande; vårdrelation; livsvärld;

  Sammanfattning : Patienter som söker obokad vård har visat sig öka. Samtidigt har arbetsbelastningen för distriktssköterskor blivit tyngre. Detta tillsammans med att patienterna har höga krav på vården gör att det är en utmaning för distriktssköterskan att arbeta på vårdcentral och möta obokade patienter. LÄS MER