Sökning: "anna moden"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden anna moden.

 1. 1. Spelar storleken någon roll? Digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Modén; Anna Johansson; Ted Hörman; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Innovation; Storlek; Revisionsprocess; Revisionsbyrå; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Spelar storleken någon roll? - Digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av varierande storlek Seminariedatum: 2019-06-04 Kurs: FEKH 69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ted Hörman, Anna Johansson, Camilla Modén Handledare: Karin Jonnergård Fem nyckelord: Digitalisering, Innovation, Storlek, Revisionsprocess, Revisionsbyrå Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och förklara graden av digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av olika storlek. Detta för att analysera om det finns några eventuella samband i termer av digitalisering mellan de olika byråerna beroende på deras storlek samt förklara vad dessa samband kan bero på. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Meurling Eklund; Anna Modén Ivarsson; [2012]
  Nyckelord :Omvårdnad; Omvårdnadsdokumentation; Faktorer och dokumentation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barns meningsfulla fritid : Fritidshems samverkan med föreningsliv

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshem; Högskolan i Jönköping/Fritidshem; Högskolan i Jönköping/Fritidshem

  Författare :Anna Modén; Hedvig Sandström; Malin Svensson; [2009]
  Nyckelord :fritidshem; samverkan; meningsfull fritid; förening; föreningsliv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Teambuilding : En aktivitet i tiden?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Maria Runström; Anna Magnusson; Malin Wahlberg; [2006]
  Nyckelord :Teambuilding;

  Sammanfattning : I organisationer uppstår ofta populära begrepp, eller så kallade moden, som för tillfället anses vara det moderna och naturliga sättet att organisera på. Många företag har idag övergått från att arbeta individuellt till att arbeta i team, då det ofta ger indikation på att medarbetarens prestationer höjs. LÄS MER