Sökning: "anna niklasson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden anna niklasson.

 1. 1. Konfliktmineraler och internationellt ansvarstagande: En studie av Dodd-Frank Act 1502 och dess påverkan på stabiliteten i Demokratiska Republiken Kongo

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Höeg Karlsson; Lina Niklasson; [2015]
  Nyckelord :Konfliktmineraler; Dodd- Frank Act; DR Kongo; USA; normteori; stabilitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tävlan om kontroll över utvinning av eftertraktade mineraler i DR Kongo har lett till blodiga strider med förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Landet är idag mycket fattigt och instabilt trots stora naturrikedomar. LÄS MER

 2. 2. Städers arbete med koldioxidneutralitet : En textanalytisk studie om problemframställningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Gustavsson; Anna Niklasson; [2014]
  Nyckelord :Koldioxidneutralitet; problemframställningar; klimatarbete; Linköping; Köpenhamn; Melbourne;

  Sammanfattning : I och med de ökade hoten från klimatförändringar har fler städer börjat arbeta med att minska sin påverkan på klimatet. Ett exempel på det är attsträva efter koldioxidneutralitet. Denna studie syftar till att undersöka vad som städer framställer som problem i arbetet med att uppnåkoldioxidneutralitet. LÄS MER

 3. 3. Revisionskommitté - en förtroendehöjande åtgärd?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Niklasson; Martina Rodin; Anna Hagel; [2005]
  Nyckelord :Revision; revisionskommitté; oberoende; förtroende och skandaler.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda och analysera huruvida investerarnas förtroende för företagen påverkas om företagen inrättar revisionskommittéer. Metod: Informationen samlades in genom ett flertal telefonintervjuer. Diverse fondbolag, Aktiespararna och Fondbolagens Förening intervjuades såsom förespråkare för småspararna. LÄS MER

 4. 4. Vägar till elevers lärande i matematikundervisningen – möjligheter och hinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Henriksson; Anna Niklasson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi vill med detta examensarbete visa på möjligheter och hinder för elevers lärande i matematik inom ramen för undervisningen. Vi har valt att lägga fokus vid lärandeprocessen och interaktionsmönster i undervisningssituationen. LÄS MER

 5. 5. Vision-koppling till och betydelse för strategiarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jeanette Fridh; Anna-Karin Niklasson; Helene Reuter; [2004]
  Nyckelord :vision; omvärldsförändring; värderingar; kärnkompetens; strategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera visionens koppling till, och betydelse för, företagens strategiarbete samt undersöka om det finns andra mekanismer som stödjer strategiarbetet istället för visionen. Vi har gjort en kvalitativ fallstudie, omfattande tre företag, där semistrukturerade intervjuer utgjort grunden för insamlandet av primärdata. LÄS MER